Những từ đã phát âm của hendialys trong Forvo Trang 4.

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] phát âm chef d'entreprise 0 bình chọn
24/04/2011 Communauté européenne [fr] phát âm Communauté européenne 0 bình chọn
24/04/2011 laissez-aller [fr] phát âm laissez-aller 1 bình chọn
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] phát âm Brigitte Bardot 0 bình chọn
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] phát âm Serge Gainsbourg 0 bình chọn
24/04/2011 1992 [fr] phát âm 1992 0 bình chọn
24/04/2011 tandis que [fr] phát âm tandis que 0 bình chọn
24/04/2011 parce que [fr] phát âm parce que 2 bình chọn
24/04/2011 prestidigitateur [fr] phát âm prestidigitateur 1 bình chọn
24/04/2011 statisticien [fr] phát âm statisticien 0 bình chọn
24/04/2011 cascade [fr] phát âm cascade 0 bình chọn
24/04/2011 testostérone [fr] phát âm testostérone 0 bình chọn
24/04/2011 trahison [fr] phát âm trahison 0 bình chọn
24/04/2011 peine [fr] phát âm peine 0 bình chọn
24/04/2011 chewing-gum [fr] phát âm chewing-gum 0 bình chọn
24/04/2011 lieutenant [fr] phát âm lieutenant 0 bình chọn
24/04/2011 écureuil [fr] phát âm écureuil 1 bình chọn
24/04/2011 chevreuil [fr] phát âm chevreuil 1 bình chọn
24/04/2011 accueil [fr] phát âm accueil 1 bình chọn
24/04/2011 chorale [fr] phát âm chorale 0 bình chọn
24/04/2011 hérisson [fr] phát âm hérisson 0 bình chọn
24/04/2011 St Tropez [fr] phát âm St Tropez 0 bình chọn
24/04/2011 Je t'aime [fr] phát âm Je t'aime 0 bình chọn
24/04/2011 exquis [fr] phát âm exquis 0 bình chọn
24/04/2011 impressionnant [fr] phát âm impressionnant 0 bình chọn
24/04/2011 Biarritz [fr] phát âm Biarritz 0 bình chọn
24/04/2011 Lourdes [fr] phát âm Lourdes 0 bình chọn
24/04/2011 Megève [fr] phát âm Megève 0 bình chọn
24/04/2011 Saint Petersbourg [fr] phát âm Saint Petersbourg 0 bình chọn
24/04/2011 extraordinaire [fr] phát âm extraordinaire 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 193 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 30 bình chọn

Số lần xem trang: 31.764


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.247

Vị thứ theo phát âm: 1.450