Những từ đã phát âm của hendialys trong Forvo Trang 4.

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 Sophie [fr] phát âm Sophie bình chọn
24/04/2011 bain de soleil [fr] phát âm bain de soleil 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 chef d'entreprise [fr] phát âm chef d'entreprise bình chọn
24/04/2011 Communauté européenne [fr] phát âm Communauté européenne bình chọn
24/04/2011 laissez-aller [fr] phát âm laissez-aller bình chọn
24/04/2011 Brigitte Bardot [fr] phát âm Brigitte Bardot bình chọn
24/04/2011 Serge Gainsbourg [fr] phát âm Serge Gainsbourg bình chọn
24/04/2011 1992 [fr] phát âm 1992 bình chọn
24/04/2011 tandis que [fr] phát âm tandis que bình chọn
24/04/2011 parce que [fr] phát âm parce que 1 bình chọn
24/04/2011 prestidigitateur [fr] phát âm prestidigitateur bình chọn
24/04/2011 statisticien [fr] phát âm statisticien bình chọn
24/04/2011 cascade [fr] phát âm cascade bình chọn
24/04/2011 testostérone [fr] phát âm testostérone bình chọn
24/04/2011 trahison [fr] phát âm trahison bình chọn
24/04/2011 peine [fr] phát âm peine bình chọn
24/04/2011 chewing-gum [fr] phát âm chewing-gum bình chọn
24/04/2011 lieutenant [fr] phát âm lieutenant -1 bình chọn
24/04/2011 écureuil [fr] phát âm écureuil bình chọn
24/04/2011 chevreuil [fr] phát âm chevreuil bình chọn
24/04/2011 accueil [fr] phát âm accueil bình chọn
24/04/2011 chorale [fr] phát âm chorale bình chọn
24/04/2011 hérisson [fr] phát âm hérisson bình chọn
24/04/2011 St Tropez [fr] phát âm St Tropez bình chọn
24/04/2011 Je t'aime [fr] phát âm Je t'aime -1 bình chọn
24/04/2011 exquis [fr] phát âm exquis bình chọn
24/04/2011 impressionnant [fr] phát âm impressionnant bình chọn
24/04/2011 Biarritz [fr] phát âm Biarritz bình chọn
24/04/2011 Lourdes [fr] phát âm Lourdes bình chọn
24/04/2011 Megève [fr] phát âm Megève bình chọn

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 195 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 16.656


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.326

Vị thứ theo phát âm: 1.181