Những từ đã phát âm của hendialys trong Forvo Trang 6.

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 Henri-Joseph Paixhans [fr] phát âm Henri-Joseph Paixhans bình chọn
24/04/2011 Anciaux [fr] phát âm Anciaux bình chọn
24/04/2011 moquez [fr] phát âm moquez bình chọn
24/04/2011 chandails [fr] phát âm chandails bình chọn
24/04/2011 Général Schablikine [fr] phát âm Général Schablikine bình chọn
24/04/2011 la charmille [fr] phát âm la charmille bình chọn
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] phát âm Graves de Vayres bình chọn
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] phát âm Zephrine Drouhin bình chọn
24/04/2011 Argeneau [fr] phát âm Argeneau bình chọn
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] phát âm Ceinture fléchée bình chọn
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] phát âm Merleau-Ponty bình chọn
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] phát âm Victoire Thivisol bình chọn
24/04/2011 Grau du Roi [fr] phát âm Grau du Roi bình chọn
24/04/2011 Dora Marr [fr] phát âm Dora Marr bình chọn
24/04/2011 rejeté [fr] phát âm rejeté bình chọn
24/04/2011 Frederic Caron [fr] phát âm Frederic Caron bình chọn
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] phát âm Marie-Thérèse Walter bình chọn
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] phát âm Eugène Chevreul bình chọn
24/04/2011 Louis Braille [fr] phát âm Louis Braille bình chọn
24/04/2011 bichette [fr] phát âm bichette bình chọn
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] phát âm Dieu du Ciel bình chọn
24/04/2011 Péché Mortel [fr] phát âm Péché Mortel bình chọn
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] phát âm Françoise Rosay bình chọn
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] phát âm Rue de Ménilmontant bình chọn
24/04/2011 Pierre Curie [fr] phát âm Pierre Curie bình chọn
24/04/2011 technicienne [fr] phát âm technicienne bình chọn
24/04/2011 productif [fr] phát âm productif bình chọn
24/04/2011 hypnôse [fr] phát âm hypnôse bình chọn
24/04/2011 Marc Seguin [fr] phát âm Marc Seguin bình chọn
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] phát âm Guillaume de Poitiers bình chọn

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 195 (2 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 16.931


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.169

Vị thứ theo phát âm: 1.182