Những từ đã phát âm của hendialys trong Forvo Trang 6.

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 Anciaux [fr] phát âm Anciaux 0 bình chọn
24/04/2011 moquez [fr] phát âm moquez 0 bình chọn
24/04/2011 chandails [fr] phát âm chandails 0 bình chọn
24/04/2011 Général Schablikine [fr] phát âm Général Schablikine 0 bình chọn
24/04/2011 la charmille [fr] phát âm la charmille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 Graves de Vayres [fr] phát âm Graves de Vayres 0 bình chọn
24/04/2011 Zephrine Drouhin [fr] phát âm Zephrine Drouhin 0 bình chọn
24/04/2011 Argeneau [fr] phát âm Argeneau 0 bình chọn
24/04/2011 Ceinture fléchée [fr] phát âm Ceinture fléchée 0 bình chọn
24/04/2011 Merleau-Ponty [fr] phát âm Merleau-Ponty 0 bình chọn
24/04/2011 Victoire Thivisol [fr] phát âm Victoire Thivisol 0 bình chọn
24/04/2011 Grau du Roi [fr] phát âm Grau du Roi 0 bình chọn
24/04/2011 Dora Marr [fr] phát âm Dora Marr 0 bình chọn
24/04/2011 rejeté [fr] phát âm rejeté 0 bình chọn
24/04/2011 Frederic Caron [fr] phát âm Frederic Caron 0 bình chọn
24/04/2011 Marie-Thérèse Walter [fr] phát âm Marie-Thérèse Walter 0 bình chọn
24/04/2011 Eugène Chevreul [fr] phát âm Eugène Chevreul 0 bình chọn
24/04/2011 Louis Braille [fr] phát âm Louis Braille 0 bình chọn
24/04/2011 bichette [fr] phát âm bichette 0 bình chọn
24/04/2011 Dieu du Ciel [fr] phát âm Dieu du Ciel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 Péché Mortel [fr] phát âm Péché Mortel 0 bình chọn
24/04/2011 Françoise Rosay [fr] phát âm Françoise Rosay 0 bình chọn
24/04/2011 Rue de Ménilmontant [fr] phát âm Rue de Ménilmontant 0 bình chọn
24/04/2011 Pierre Curie [fr] phát âm Pierre Curie 0 bình chọn
24/04/2011 technicienne [fr] phát âm technicienne 0 bình chọn
24/04/2011 productif [fr] phát âm productif 0 bình chọn
24/04/2011 hypnôse [fr] phát âm hypnôse 0 bình chọn
24/04/2011 Marc Seguin [fr] phát âm Marc Seguin 0 bình chọn
24/04/2011 Guillaume de Poitiers [fr] phát âm Guillaume de Poitiers 0 bình chọn
24/04/2011 Fontrevault [fr] phát âm Fontrevault 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 194 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 30 bình chọn

Số lần xem trang: 30.901


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.172

Vị thứ theo phát âm: 1.441