Những từ đã phát âm của hendialys trong Forvo Trang 7.

Thành viên: hendialys Đăng ký phát âm của hendialys

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2011 Jean-Robert Dupuis [fr] phát âm Jean-Robert Dupuis 0 bình chọn
24/04/2011 Jean-Baptiste Biot [fr] phát âm Jean-Baptiste Biot 0 bình chọn
24/04/2011 interjections [fr] phát âm interjections 0 bình chọn
24/04/2011 Gairaud [fr] phát âm Gairaud 0 bình chọn
24/04/2011 couron [fr] phát âm couron 0 bình chọn
24/04/2011 Raymond Sebond [fr] phát âm Raymond Sebond 0 bình chọn
24/04/2011 Michel Joseph Martelly [fr] phát âm Michel Joseph Martelly 0 bình chọn
24/04/2011 Diane d'Andoins de Gramont [fr] phát âm Diane d'Andoins de Gramont 0 bình chọn
24/04/2011 Corisande [fr] phát âm Corisande 0 bình chọn
24/04/2011 Vignoles [fr] phát âm Vignoles 0 bình chọn
24/04/2011 Jean de la Taille [fr] phát âm Jean de la Taille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/04/2011 Claude Drevet [fr] phát âm Claude Drevet 0 bình chọn
24/04/2011 Sainte Marie de Maumont [fr] phát âm Sainte Marie de Maumont 0 bình chọn
24/04/2011 que faites-vous [fr] phát âm que faites-vous 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I'm 18 and I live next to Lourdes, France. My southern accent is very soft.
I also speak English and Spanish and I'm studying Russian.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ hendialys


Thống kê thành viên

Phát âm: 194 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 14

Bình chọn: 30 bình chọn

Số lần xem trang: 31.054


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.152

Vị thứ theo phát âm: 1.436