Những từ đã phát âm của hiroy trong Forvo

Thành viên: hiroy Đăng ký phát âm của hiroy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/10/2012 meio-campo [pt] phát âm meio-campo 0 bình chọn
04/10/2012 duodécimo [pt] phát âm duodécimo 0 bình chọn
04/10/2012 apregoamento [pt] phát âm apregoamento 0 bình chọn
04/10/2012 epilatório [pt] phát âm epilatório 0 bình chọn
04/10/2012 epilação [pt] phát âm epilação 0 bình chọn
04/10/2012 matutina [pt] phát âm matutina 0 bình chọn
04/10/2012 irretardável [pt] phát âm irretardável 0 bình chọn
04/10/2012 retardável [pt] phát âm retardável 0 bình chọn
04/10/2012 profissionalizar [pt] phát âm profissionalizar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/10/2012 ganhável [pt] phát âm ganhável 0 bình chọn
04/10/2012 portuguesismo [pt] phát âm portuguesismo 0 bình chọn
04/10/2012 neviscar [pt] phát âm neviscar 0 bình chọn
04/10/2012 dráive [pt] phát âm dráive 0 bình chọn
03/10/2012 dialética [pt] phát âm dialética 0 bình chọn
03/10/2012 insubornável [pt] phát âm insubornável 0 bình chọn
02/10/2012 coração [pt] phát âm coração 0 bình chọn
02/10/2012 topologia [pt] phát âm topologia 0 bình chọn
02/10/2012 melasma [pt] phát âm melasma 0 bình chọn
02/10/2012 milimetrar [pt] phát âm milimetrar 0 bình chọn
02/10/2012 miliciano [pt] phát âm miliciano 0 bình chọn
02/10/2012 interlinguístico [pt] phát âm interlinguístico 0 bình chọn
02/10/2012 Shaolin [pt] phát âm Shaolin 0 bình chọn
02/10/2012 interlíngua [pt] phát âm interlíngua 0 bình chọn
02/10/2012 heterofilia [pt] phát âm heterofilia 0 bình chọn
02/10/2012 ovo [pt] phát âm ovo 1 bình chọn
02/10/2012 tosquice [pt] phát âm tosquice 0 bình chọn
02/10/2012 musicalidade [pt] phát âm musicalidade 0 bình chọn
02/10/2012 adotiva [pt] phát âm adotiva 0 bình chọn
02/10/2012 subentender [pt] phát âm subentender 0 bình chọn
02/10/2012 aprimorando [pt] phát âm aprimorando 0 bình chọn
1 2 3 4 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ hiroy


Thống kê thành viên

Phát âm: 117 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 15

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 13.728


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.779

Vị thứ theo phát âm: 2.148