Những từ đã phát âm của hiroy trong Forvo Trang 4.

Thành viên: hiroy Đăng ký phát âm của hiroy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2012 tchau [pt] phát âm tchau 1 bình chọn
31/08/2012 azul [pt] phát âm azul 0 bình chọn
31/08/2012 grafite [pt] phát âm grafite 0 bình chọn
31/08/2012 que [pt] phát âm que 1 bình chọn
31/08/2012 eu [pt] phát âm eu 1 bình chọn
31/08/2012 café [pt] phát âm café 0 bình chọn
31/08/2012 hoje [pt] phát âm hoje 0 bình chọn
31/08/2012 ã [pt] phát âm ã -1 bình chọn
31/08/2012 Portugal [pt] phát âm Portugal 0 bình chọn
31/08/2012 Português [pt] phát âm Português 0 bình chọn
31/08/2012 carro [pt] phát âm carro 1 bình chọn
31/08/2012 casa [pt] phát âm casa 0 bình chọn
31/08/2012 céu [pt] phát âm céu 0 bình chọn
31/08/2012 fax [pt] phát âm fax 1 bình chọn
31/08/2012 bem [pt] phát âm bem 0 bình chọn
31/08/2012 chocolate [pt] phát âm chocolate 2 bình chọn
31/08/2012 reais [pt] phát âm reais 0 bình chọn
31/08/2012 não [pt] phát âm não 0 bình chọn
31/08/2012 caixa [pt] phát âm caixa 0 bình chọn
31/08/2012 lei [pt] phát âm lei 0 bình chọn
31/08/2012 lava [pt] phát âm lava 0 bình chọn
31/08/2012 leste [pt] phát âm leste 0 bình chọn
31/08/2012 Nada [pt] phát âm Nada 2 bình chọn
31/08/2012 Praia [pt] phát âm Praia 0 bình chọn
31/08/2012 responsável [pt] phát âm responsável 0 bình chọn
31/08/2012 saudade [pt] phát âm saudade 0 bình chọn
30/08/2012 estilhaço [pt] phát âm estilhaço 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ hiroy


Thống kê thành viên

Phát âm: 117 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 15

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 13.813


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.786

Vị thứ theo phát âm: 2.149