Những từ đã phát âm của hiroy trong Forvo Trang 4.

Thành viên: hiroy Đăng ký phát âm của hiroy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/03/2015 extra-conjugal [pt] phát âm extra-conjugal 0 bình chọn
23/03/2015 subjuntivo [pt] phát âm subjuntivo 0 bình chọn
23/03/2015 empregada [pt] phát âm empregada 0 bình chọn
23/03/2015 Maquiagem [pt] phát âm Maquiagem 0 bình chọn
23/03/2015 mapa [pt] phát âm mapa 0 bình chọn
23/03/2015 estruturação [pt] phát âm estruturação 0 bình chọn
23/03/2015 humilhação [pt] phát âm humilhação 0 bình chọn
23/03/2015 março [pt] phát âm março 0 bình chọn
23/03/2015 mercado [pt] phát âm mercado 0 bình chọn
23/03/2015 maio [pt] phát âm maio 0 bình chọn
23/03/2015 alegra [pt] phát âm alegra 0 bình chọn
23/03/2015 psicopedagogo [pt] phát âm psicopedagogo 0 bình chọn
23/03/2015 bolacha [pt] phát âm bolacha 0 bình chọn
23/03/2015 quando [pt] phát âm quando 0 bình chọn
23/03/2015 batalha [pt] phát âm batalha 0 bình chọn
23/03/2015 tão [pt] phát âm tão 0 bình chọn
23/03/2015 menina [pt] phát âm menina 0 bình chọn
23/03/2015 conheço [pt] phát âm conheço 0 bình chọn
23/03/2015 almoçar [pt] phát âm almoçar 0 bình chọn
23/03/2015 apresentar-se [pt] phát âm apresentar-se 0 bình chọn
23/03/2015 apanhar [pt] phát âm apanhar 0 bình chọn
23/03/2015 milhão [pt] phát âm milhão 0 bình chọn
23/03/2015 detalhe [pt] phát âm detalhe 0 bình chọn
23/03/2015 alcóolico [pt] phát âm alcóolico 0 bình chọn
23/03/2015 chuviscando [pt] phát âm chuviscando 0 bình chọn
23/03/2015 arrogantes [pt] phát âm arrogantes 0 bình chọn
23/03/2015 difusão [pt] phát âm difusão 0 bình chọn
23/03/2015 milho [pt] phát âm milho 0 bình chọn
23/03/2015 palhaço [pt] phát âm palhaço 0 bình chọn
23/03/2015 dizer [pt] phát âm dizer 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ hiroy


Thống kê thành viên

Phát âm: 321 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 15

Bình chọn: 20 bình chọn

Số lần xem trang: 16.881


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.876

Vị thứ theo phát âm: 946