Những từ đã phát âm của hiroy trong Forvo Trang 4.

Thành viên: hiroy Đăng ký phát âm của hiroy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/08/2012 tchau [pt] phát âm tchau bình chọn
31/08/2012 azul [pt] phát âm azul bình chọn
31/08/2012 grafite [pt] phát âm grafite bình chọn
31/08/2012 que [pt] phát âm que bình chọn
31/08/2012 EU [pt] phát âm EU 1 bình chọn
31/08/2012 café [pt] phát âm café bình chọn
31/08/2012 hoje [pt] phát âm hoje bình chọn
31/08/2012 ã [pt] phát âm ã bình chọn
31/08/2012 Portugal [pt] phát âm Portugal 0 bình chọn
31/08/2012 Português [pt] phát âm Português bình chọn
31/08/2012 carro [pt] phát âm carro bình chọn
31/08/2012 casa [pt] phát âm casa bình chọn
31/08/2012 céu [pt] phát âm céu bình chọn
31/08/2012 fax [pt] phát âm fax 1 bình chọn
31/08/2012 bem [pt] phát âm bem bình chọn
31/08/2012 chocolate [pt] phát âm chocolate 2 bình chọn
31/08/2012 reais [pt] phát âm reais bình chọn
31/08/2012 não [pt] phát âm não bình chọn
31/08/2012 caixa [pt] phát âm caixa bình chọn
31/08/2012 lei [pt] phát âm lei bình chọn
31/08/2012 lava [pt] phát âm lava bình chọn
31/08/2012 leste [pt] phát âm leste bình chọn
31/08/2012 Nada [pt] phát âm Nada bình chọn
31/08/2012 Praia [pt] phát âm Praia bình chọn
31/08/2012 responsável [pt] phát âm responsável bình chọn
31/08/2012 saudade [pt] phát âm saudade bình chọn
30/08/2012 estilhaço [pt] phát âm estilhaço bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ hiroy


Thống kê thành viên

Phát âm: 117

Từ đã thêm: 15

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 7.560


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.070

Vị thứ theo phát âm: 1.825