Những từ đã thêm để phát âm của hlodver trong Forvo

Thành viên: hlodver Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Phát âm Thông tin
25/10/2012 velkomnar [is] phát âm velkomnar 0 bình chọn
25/10/2012 velkomnir [is] phát âm velkomnir 0 bình chọn
25/10/2012 Myon [fr] phát âm Myon Của Pat91
02/06/2011 skálmöld [is] phát âm skálmöld Của Sindrijo
24/05/2011 Muircheartach [ga] phát âm Muircheartach Của BridEilis
10/05/2011 géologique [fr] phát âm géologique Của Constant
01/05/2011 Njarðvík [is] phát âm Njarðvík Của Gudrun
01/05/2011 Hafnir [is] phát âm Hafnir Của Gudrun
01/05/2011 Hellissandur [is] phát âm Hellissandur Của Gudrun
01/05/2011 rif [is] phát âm rif Của Gudrun
01/05/2011 Ólafsvík [is] phát âm Ólafsvík Của Gudrun
01/05/2011 Búðardalur [is] phát âm Búðardalur Của Gudrun
01/05/2011 Bíldudalur [is] phát âm Bíldudalur Của Gudrun
01/05/2011 Þingeyri [is] phát âm Þingeyri Của Gudrun
01/05/2011 Flateyri [is] phát âm Flateyri Của Gudrun
01/05/2011 Suðureyri [is] phát âm Suðureyri Của Gudrun
01/05/2011 Súðavík [is] phát âm Súðavík Của Gudrun
01/05/2011 Hólmavík [is] phát âm Hólmavík Của Gudrun
01/05/2011 Drangsnes [is] phát âm Drangsnes Của Gudrun
01/05/2011 Hvammstangi [is] phát âm Hvammstangi Của Gudrun
01/05/2011 Skagaströnd [is] phát âm Skagaströnd Của Gudrun
01/05/2011 Hauganes [is] phát âm Hauganes Của Gudrun
01/05/2011 Hjalteyri [is] phát âm Hjalteyri Của Gudrun
01/05/2011 Hrafnagil [is] phát âm Hrafnagil Của Gudrun
01/05/2011 Reykjahlíð [is] phát âm Reykjahlíð Của Gudrun
01/05/2011 Kópasker [is] phát âm Kópasker 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/05/2011 Raufarhöfn [is] phát âm Raufarhöfn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/05/2011 Fellabær [is] phát âm Fellabær 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/05/2011 Bakkagerði [is] phát âm Bakkagerði 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/05/2011 Neskaupstaður [is] phát âm Neskaupstaður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iceland

Liên hệ hlodver


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.580 (399 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 706

Bình chọn: 412 bình chọn

Số lần xem trang: 98.224


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 363

Vị thứ theo phát âm: 213