Những từ đã phát âm của hlodver trong Forvo

Thành viên: hlodver Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/01/2013 tantal [is] phát âm tantal bình chọn
22/01/2013 Björn [is] phát âm Björn bình chọn
22/01/2013 teknetín [is] phát âm teknetín bình chọn
22/01/2013 tellúr [is] phát âm tellúr bình chọn
22/01/2013 terbín [is] phát âm terbín bình chọn
22/01/2013 Tin [is] phát âm Tin bình chọn
22/01/2013 titan [is] phát âm titan bình chọn
22/01/2013 vanadín [is] phát âm vanadín bình chọn
22/01/2013 vatnsefni [is] phát âm vatnsefni bình chọn
22/01/2013 volfram [is] phát âm volfram bình chọn
22/01/2013 þungsteinn [is] phát âm þungsteinn bình chọn
22/01/2013 xenon [is] phát âm xenon bình chọn
22/01/2013 ytterbín [is] phát âm ytterbín bình chọn
22/01/2013 yttrín [is] phát âm yttrín bình chọn
22/01/2013 velkomin [is] phát âm velkomin bình chọn
22/01/2013 snælda [is] phát âm snælda bình chọn
22/01/2013 Fjörulalli [is] phát âm Fjörulalli bình chọn
22/01/2013 Múshveli [is] phát âm Múshveli bình chọn
22/01/2013 Sæneyti [is] phát âm Sæneyti bình chọn
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] phát âm Skeljaskrímsli bình chọn
22/01/2013 Urðarköttur [is] phát âm Urðarköttur bình chọn
22/01/2013 fiðlu [is] phát âm fiðlu bình chọn
22/01/2013 flautu [is] phát âm flautu bình chọn
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] phát âm Vafþrúðnir bình chọn
22/01/2013 svolítið [is] phát âm svolítið bình chọn
22/01/2013 söfn [is] phát âm söfn bình chọn
22/01/2013 listir [is] phát âm listir bình chọn
22/01/2013 kvikmyndir [is] phát âm kvikmyndir bình chọn
22/01/2013 völlinn [is] phát âm völlinn bình chọn
22/01/2013 turn [is] phát âm turn bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iceland

Liên hệ hlodver


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.583 (398 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 706

Bình chọn: 410 bình chọn

Số lần xem trang: 62.110


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 309

Vị thứ theo phát âm: 174