Những từ đã phát âm của hlodver trong Forvo

Thành viên: hlodver Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/01/2013 tantal [is] phát âm tantal 0 bình chọn
22/01/2013 Björn [is] phát âm Björn 0 bình chọn
22/01/2013 teknetín [is] phát âm teknetín 0 bình chọn
22/01/2013 tellúr [is] phát âm tellúr 0 bình chọn
22/01/2013 terbín [is] phát âm terbín 0 bình chọn
22/01/2013 tin [is] phát âm tin 0 bình chọn
22/01/2013 titan [is] phát âm titan 0 bình chọn
22/01/2013 vanadín [is] phát âm vanadín 0 bình chọn
22/01/2013 vatnsefni [is] phát âm vatnsefni 0 bình chọn
22/01/2013 volfram [is] phát âm volfram 0 bình chọn
22/01/2013 þungsteinn [is] phát âm þungsteinn 0 bình chọn
22/01/2013 xenon [is] phát âm xenon 0 bình chọn
22/01/2013 ytterbín [is] phát âm ytterbín 0 bình chọn
22/01/2013 yttrín [is] phát âm yttrín 0 bình chọn
22/01/2013 velkomin [is] phát âm velkomin 0 bình chọn
22/01/2013 snælda [is] phát âm snælda 0 bình chọn
22/01/2013 Fjörulalli [is] phát âm Fjörulalli 0 bình chọn
22/01/2013 Múshveli [is] phát âm Múshveli 0 bình chọn
22/01/2013 Sæneyti [is] phát âm Sæneyti 0 bình chọn
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] phát âm Skeljaskrímsli 0 bình chọn
22/01/2013 Urðarköttur [is] phát âm Urðarköttur 0 bình chọn
22/01/2013 fiðlu [is] phát âm fiðlu 0 bình chọn
22/01/2013 flautu [is] phát âm flautu 0 bình chọn
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] phát âm Vafþrúðnir 0 bình chọn
22/01/2013 svolítið [is] phát âm svolítið 0 bình chọn
22/01/2013 söfn [is] phát âm söfn 0 bình chọn
22/01/2013 listir [is] phát âm listir 0 bình chọn
22/01/2013 kvikmyndir [is] phát âm kvikmyndir 0 bình chọn
22/01/2013 völlinn [is] phát âm völlinn 0 bình chọn
22/01/2013 turn [is] phát âm turn 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iceland

Liên hệ hlodver


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.579 (399 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 706

Bình chọn: 412 bình chọn

Số lần xem trang: 98.512


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 363

Vị thứ theo phát âm: 213