Những từ đã phát âm của hlodver trong Forvo Trang 10.

Thành viên: hlodver Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/09/2011 bókaverzlun [is] phát âm bókaverzlun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 veiðar [is] phát âm veiðar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 akuryrkja [is] phát âm akuryrkja 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 fiskimjöl [is] phát âm fiskimjöl 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 fiskbúðingur [is] phát âm fiskbúðingur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 fiskisúpa [is] phát âm fiskisúpa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 veiðimaður [is] phát âm veiðimaður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 sjóari [is] phát âm sjóari 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 færi [is] phát âm færi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 fiskistöng [is] phát âm fiskistöng 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 blaðsíða [is] phát âm blaðsíða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 súkkulaði [is] phát âm súkkulaði 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 smjör [is] phát âm smjör 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 maur [is] phát âm maur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 lögun [is] phát âm lögun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 api [is] phát âm api 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 félag [is] phát âm félag 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 járnsmíður [is] phát âm járnsmíður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 brátt [is] phát âm brátt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 bráðlega [is] phát âm bráðlega 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 kjötkaupmaður [is] phát âm kjötkaupmaður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 rithöfundar [is] phát âm rithöfundar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 hugmyndafræðilegur [is] phát âm hugmyndafræðilegur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 upphafsstafur [is] phát âm upphafsstafur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 iðnaðarmaður [is] phát âm iðnaðarmaður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 kaupmaður [is] phát âm kaupmaður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 markaður [is] phát âm markaður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 umfang [is] phát âm umfang 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 lyklaborð [is] phát âm lyklaborð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 borð [is] phát âm borð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iceland

Liên hệ hlodver


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.579 (399 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 706

Bình chọn: 412 bình chọn

Số lần xem trang: 100.804


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 375

Vị thứ theo phát âm: 220