Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/01/2013 táknið [is] phát âm táknið 0 bình chọn
22/01/2013 auðnin [is] phát âm auðnin 0 bình chọn
22/01/2013 bestu kveðjur [is] phát âm bestu kveðjur 0 bình chọn
22/01/2013 flugstöð [is] phát âm flugstöð 0 bình chọn
22/01/2013 rjómi [is] phát âm rjómi 0 bình chọn
22/01/2013 rjómaís [is] phát âm rjómaís 0 bình chọn
22/01/2013 dagsetningin [is] phát âm dagsetningin 0 bình chọn
22/01/2013 blöðin [is] phát âm blöðin 0 bình chọn
22/01/2013 Kolfinna [is] phát âm Kolfinna 0 bình chọn
22/01/2013 biður [is] phát âm biður 0 bình chọn
22/01/2013 tíkarsonur [is] phát âm tíkarsonur 0 bình chọn
22/01/2013 flugstöðin [is] phát âm flugstöðin 0 bình chọn
22/01/2013 spurning [is] phát âm spurning 0 bình chọn
22/01/2013 kærlega [is] phát âm kærlega 0 bình chọn
22/01/2013 bakaríið [is] phát âm bakaríið 0 bình chọn
22/01/2013 flugvöll [is] phát âm flugvöll 0 bình chọn
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] phát âm Tómas Tómasson 0 bình chọn
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] phát âm Laugardalsvöllur 0 bình chọn
22/01/2013 nefnt [is] phát âm nefnt 0 bình chọn
22/01/2013 logn [is] phát âm logn 0 bình chọn
22/01/2013 steinninn [is] phát âm steinninn 0 bình chọn
22/01/2013 fíkn [is] phát âm fíkn 0 bình chọn
22/01/2013 knattspyrnu [is] phát âm knattspyrnu 0 bình chọn
22/01/2013 skýstrokkur [is] phát âm skýstrokkur 0 bình chọn
22/01/2013 hvirfilbylur [is] phát âm hvirfilbylur 0 bình chọn
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] phát âm Árbæjarsafn 0 bình chọn
22/01/2013 býsna [is] phát âm býsna 0 bình chọn
22/01/2013 blessuð [is] phát âm blessuð 0 bình chọn
22/01/2013 hræsvelgur [is] phát âm hræsvelgur 0 bình chọn
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] phát âm Sveinbjörn Beinteinsson 0 bình chọn