Những từ đã phát âm của hlodver trong Forvo Trang 6.

Thành viên: hlodver Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 gangið [is] phát âm gangið 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 göngum [is] phát âm göngum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 gardína [is] phát âm gardína 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 tjald [is] phát âm tjald 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hugsun [is] phát âm hugsun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 almenningsgarður [is] phát âm almenningsgarður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 eðli [is] phát âm eðli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 tegund [is] phát âm tegund 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 á tvennan hátt [is] phát âm á tvennan hátt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 menning [is] phát âm menning 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 útvarp [is] phát âm útvarp 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 ég sé [is] phát âm ég sé 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 þú sérð [is] phát âm þú sérð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Andri [is] phát âm Andri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 merking [is] phát âm merking 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 skilningur [is] phát âm skilningur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 blað [is] phát âm blað 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 [is] phát âm fé 1 bình chọn
02/10/2011 kind [is] phát âm kind 1 bình chọn
02/10/2011 Rolla [is] phát âm Rolla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 dyr [is] phát âm dyr 1 bình chọn
02/10/2011 hurð [is] phát âm hurð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 bæjardyr [is] phát âm bæjardyr 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hross [is] phát âm hross 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 tólf [is] phát âm tólf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] phát âm Berglind Ólafsdóttir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Vínbúð [is] phát âm Vínbúð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 frjáls [is] phát âm frjáls 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 alviska [is] phát âm alviska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 aflagssögn [is] phát âm aflagssögn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iceland

Liên hệ hlodver


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.579 (399 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 706

Bình chọn: 412 bình chọn

Số lần xem trang: 98.814


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 363

Vị thứ theo phát âm: 214