Những từ đã phát âm của hlodver trong Forvo Trang 7.

Thành viên: hlodver Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 tengisögn [is] phát âm tengisögn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 alveg [is] phát âm alveg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 grjúpán [is] phát âm grjúpán 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 bíddu [is] phát âm bíddu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 seinna [is] phát âm seinna 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 alls [is] phát âm alls 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 eigur [is] phát âm eigur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 átti [is] phát âm átti 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 ætli [is] phát âm ætli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 skemmtilega [is] phát âm skemmtilega 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 foreldrar [is] phát âm foreldrar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 auðvitað [is] phát âm auðvitað 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 morðtilraun [is] phát âm morðtilraun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 sjást [is] phát âm sjást 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 sáumst [is] phát âm sáumst 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 eigum [is] phát âm eigum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hittast [is] phát âm hittast 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 morgun [is] phát âm morgun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 meira [is] phát âm meira 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 [is] phát âm sé 1 bình chọn
02/10/2011 gemsa [is] phát âm gemsa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 úrvalsdeild [is] phát âm úrvalsdeild 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 náttúra [is] phát âm náttúra 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 mállýska [is] phát âm mállýska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 fínt [is] phát âm fínt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 sæmilegt [is] phát âm sæmilegt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 fjandi [is] phát âm fjandi 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 Gangleri [is] phát âm Gangleri 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 hver fjandinn [is] phát âm hver fjandinn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 ás [is] phát âm ás 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iceland

Liên hệ hlodver


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.579 (399 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 706

Bình chọn: 412 bình chọn

Số lần xem trang: 98.676


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 363

Vị thứ theo phát âm: 214