Những từ đã phát âm của hlodver trong Forvo Trang 8.

Thành viên: hlodver Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2011 Kristófer [is] phát âm Kristófer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/10/2011 sjáumst [is] phát âm sjáumst 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/09/2011 vél [is] phát âm vél 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 þáttur [is] phát âm þáttur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 kappreið [is] phát âm kappreið 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 hrosshár [is] phát âm hrosshár 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 brauðbúð [is] phát âm brauðbúð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 glas af vatni [is] phát âm glas af vatni 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 gróðurhús [is] phát âm gróðurhús 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 lík [is] phát âm lík 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 nár [is] phát âm nár 1 bình chọn
10/09/2011 kné [is] phát âm kné 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 knéfalla [is] phát âm knéfalla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 máltíð [is] phát âm máltíð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 reiði [is] phát âm reiði 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 vonska [is] phát âm vonska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 kórvilla [is] phát âm kórvilla 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 gnauða [is] phát âm gnauða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 hve [is] phát âm hve 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 af hverju [is] phát âm af hverju 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] phát âm hverju sætir þetta? 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 hvílík heimska [is] phát âm hvílík heimska 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 Georg [is] phát âm Georg 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 Gunnar [is] phát âm Gunnar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 Ævar [is] phát âm Ævar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/09/2011 Hlíf [is] phát âm Hlíf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/09/2011 langspil [is] phát âm langspil 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hvað gengur að? [is] phát âm hvað gengur að? 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hvað er framorðið [is] phát âm hvað er framorðið 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hvaða [is] phát âm hvaða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iceland

Liên hệ hlodver


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.579 (399 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 706

Bình chọn: 412 bình chọn

Số lần xem trang: 100.860


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 375

Vị thứ theo phát âm: 220