Những từ đã phát âm của hlodver trong Forvo Trang 9.

Thành viên: hlodver Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/09/2011 gjörvallur [is] phát âm gjörvallur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 heildsala [is] phát âm heildsala 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hollur [is] phát âm hollur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 heilnæmur [is] phát âm heilnæmur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 aðkominn [is] phát âm aðkominn 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 aftan [is] phát âm aftan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 heiman [is] phát âm heiman 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 norðan [is] phát âm norðan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 mæli [is] phát âm mæli 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 burður [is] phát âm burður 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 afmælisgjöf [is] phát âm afmælisgjöf 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 fiskveiðar [is] phát âm fiskveiðar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 fiskbollur [is] phát âm fiskbollur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 hugskot [is] phát âm hugskot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 jarðvegur [is] phát âm jarðvegur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 ástæða [is] phát âm ástæða 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 bóka [is] phát âm bóka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Torsteinn Torsteinsson [is] phát âm Torsteinn Torsteinsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 bókband [is] phát âm bókband 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 bókaskápur [is] phát âm bókaskápur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 pöntun [is] phát âm pöntun 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Aðalsteinn Aðalsteinsson [is] phát âm Aðalsteinn Aðalsteinsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Hörður Theódórsson [is] phát âm Hörður Theódórsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Guðmundur Hreiðarsson [is] phát âm Guðmundur Hreiðarsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Atli Einarsson [is] phát âm Atli Einarsson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 beyging [is] phát âm beyging 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 skemmtilegt [is] phát âm skemmtilegt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/09/2011 Guðmundur [is] phát âm Guðmundur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 bækur [is] phát âm bækur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/09/2011 bókabúð [is] phát âm bókabúð 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Iceland

Liên hệ hlodver


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.579 (399 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 706

Bình chọn: 412 bình chọn

Số lần xem trang: 98.876


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 363

Vị thứ theo phát âm: 214