Những từ đã phát âm của hsaietz trong Forvo

Thành viên: hsaietz Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của hsaietz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/03/2014 Olof Mellberg [da] phát âm Olof Mellberg 0 bình chọn
25/03/2014 afslutning [da] phát âm afslutning 0 bình chọn
25/03/2014 vækkur [da] phát âm vækkur 0 bình chọn
25/03/2014 rødt [da] phát âm rødt 0 bình chọn
22/02/2014 kroppen [da] phát âm kroppen 0 bình chọn
22/02/2014 prædiken [da] phát âm prædiken 0 bình chọn
22/02/2014 sølvske [da] phát âm sølvske 0 bình chọn
22/02/2014 afhængige [da] phát âm afhængige 0 bình chọn
22/02/2014 informerede [da] phát âm informerede 0 bình chọn
22/02/2014 strømudfald [da] phát âm strømudfald 0 bình chọn
22/02/2014 afgiver [da] phát âm afgiver 0 bình chọn
22/02/2014 fejle [da] phát âm fejle 0 bình chọn
22/02/2014 optager [da] phát âm optager 0 bình chọn
22/02/2014 kultveilte [da] phát âm kultveilte 0 bình chọn
22/02/2014 stenkast [da] phát âm stenkast 0 bình chọn
22/02/2014 oversatte [da] phát âm oversatte 0 bình chọn
22/02/2014 Homer [da] phát âm Homer 0 bình chọn
22/02/2014 levet [da] phát âm levet 0 bình chọn
22/02/2014 opbakning [da] phát âm opbakning 0 bình chọn
22/02/2014 forlangte [da] phát âm forlangte 0 bình chọn
22/02/2014 splittelse [da] phát âm splittelse 0 bình chọn
22/02/2014 arbejdsbetingelser [da] phát âm arbejdsbetingelser 0 bình chọn
22/02/2014 professoren [da] phát âm professoren 0 bình chọn
22/02/2014 dårligere [da] phát âm dårligere 0 bình chọn
22/02/2014 bølgerne [da] phát âm bølgerne 0 bình chọn
22/02/2014 støje [da] phát âm støje 0 bình chọn
22/02/2014 kysten [da] phát âm kysten 0 bình chọn
22/02/2014 kærestebrev [da] phát âm kærestebrev 0 bình chọn
22/02/2014 voksne [da] phát âm voksne 0 bình chọn
22/02/2014 borgerkrig [da] phát âm borgerkrig 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đan Mạch

Liên hệ hsaietz


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.491 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 57

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 20.341


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.623

Vị thứ theo phát âm: 187