Những từ đã phát âm của hsaietz trong Forvo

Thành viên: hsaietz Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của hsaietz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/06/2014 flyvehavre [da] phát âm flyvehavre 0 bình chọn
03/06/2014 vallak [da] phát âm vallak 0 bình chọn
03/06/2014 kastratsanger [da] phát âm kastratsanger 0 bình chọn
03/06/2014 mandig [da] phát âm mandig 0 bình chọn
03/06/2014 tredoblet [da] phát âm tredoblet 0 bình chọn
03/06/2014 Nationalsocialistiske [da] phát âm Nationalsocialistiske 0 bình chọn
03/06/2014 fiskefilet [da] phát âm fiskefilet 0 bình chọn
03/06/2014 at være tørstig [da] phát âm at være tørstig 0 bình chọn
03/06/2014 døgnet [da] phát âm døgnet 0 bình chọn
03/06/2014 dets [da] phát âm dets 0 bình chọn
03/06/2014 kronesedler [da] phát âm kronesedler 0 bình chọn
03/06/2014 adgange [da] phát âm adgange 0 bình chọn
03/06/2014 adopterer [da] phát âm adopterer 0 bình chọn
03/06/2014 adopteret [da] phát âm adopteret 0 bình chọn
03/06/2014 adresser [da] phát âm adresser 0 bình chọn
03/06/2014 ændrer [da] phát âm ændrer 0 bình chọn
03/06/2014 har ændret [da] phát âm har ændret 0 bình chọn
03/06/2014 afgået [da] phát âm afgået 0 bình chọn
03/06/2014 aftaler [da] phát âm aftaler 0 bình chọn
03/06/2014 aftener [da] phát âm aftener 0 bình chọn
03/06/2014 kødædende [da] phát âm kødædende 0 bình chọn
03/06/2014 hvidhed [da] phát âm hvidhed 0 bình chọn
03/06/2014 talrig [da] phát âm talrig 0 bình chọn
03/06/2014 et dansk skib [da] phát âm et dansk skib 0 bình chọn
03/06/2014 vidtspændende [da] phát âm vidtspændende 0 bình chọn
03/06/2014 tavs [da] phát âm tavs 0 bình chọn
03/06/2014 en ansat [da] phát âm en ansat 0 bình chọn
03/06/2014 en fremmed [da] phát âm en fremmed 0 bình chọn
03/06/2014 en voksen [da] phát âm en voksen 0 bình chọn
03/06/2014 britisk [da] phát âm britisk 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đan Mạch

Liên hệ hsaietz


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.655 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 57

Bình chọn: 6 bình chọn

Số lần xem trang: 24.600


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.731

Vị thứ theo phát âm: 178