Những từ đã phát âm của hsaietz trong Forvo

Thành viên: hsaietz Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của hsaietz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/08/2014 imedens [da] phát âm imedens 0 bình chọn
11/08/2014 legesager [da] phát âm legesager 0 bình chọn
11/08/2014 klods [da] phát âm klods 0 bình chọn
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] phát âm Ole Lynggaard 0 bình chọn
11/08/2014 Wedersøe [da] phát âm Wedersøe 0 bình chọn
11/08/2014 klaret [da] phát âm klaret 0 bình chọn
11/08/2014 Kongeå [da] phát âm Kongeå 0 bình chọn
11/08/2014 Kastbjerg [da] phát âm Kastbjerg 0 bình chọn
11/08/2014 Korup [da] phát âm Korup 0 bình chọn
11/08/2014 Uggerby [da] phát âm Uggerby 0 bình chọn
11/08/2014 Sæby [da] phát âm Sæby 0 bình chọn
11/08/2014 Lerkenfeld [da] phát âm Lerkenfeld 0 bình chọn
11/08/2014 Leerskov [da] phát âm Leerskov 0 bình chọn
11/08/2014 100-kroneseddel [da] phát âm 100-kroneseddel 0 bình chọn
11/08/2014 tiest [da] phát âm tiest 0 bình chọn
11/08/2014 Fiskbæk [da] phát âm Fiskbæk 0 bình chọn
11/08/2014 fængselet [da] phát âm fængselet 0 bình chọn
11/08/2014 Hasseris [da] phát âm Hasseris 0 bình chọn
11/08/2014 huer [da] phát âm huer 0 bình chọn
11/08/2014 Flynder [da] phát âm Flynder 0 bình chọn
11/08/2014 Halkær [da] phát âm Halkær 0 bình chọn
11/08/2014 Bygholm [da] phát âm Bygholm 0 bình chọn
11/08/2014 Outrup [da] phát âm Outrup 0 bình chọn
11/08/2014 Susse Wold [da] phát âm Susse Wold 0 bình chọn
11/08/2014 Steen Bostrup [da] phát âm Steen Bostrup 0 bình chọn
11/08/2014 HjerneMadsen [da] phát âm HjerneMadsen 0 bình chọn
11/08/2014 Caspar Bartholin [da] phát âm Caspar Bartholin 0 bình chọn
11/08/2014 liniment [da] phát âm liniment 0 bình chọn
11/08/2014 Modersmål-Prisen [da] phát âm Modersmål-Prisen 0 bình chọn
11/08/2014 læg [da] phát âm læg 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đan Mạch

Liên hệ hsaietz


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.677 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 58

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 34.418


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.850

Vị thứ theo phát âm: 187