Những từ đã phát âm của hsaietz trong Forvo

Thành viên: hsaietz Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của hsaietz

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/02/2015 Louisa Bojesen [da] phát âm Louisa Bojesen 0 bình chọn
22/02/2015 Tærsbøl [da] phát âm Tærsbøl 0 bình chọn
22/02/2015 Delft [da] phát âm Delft 0 bình chọn
22/02/2015 laffer [da] phát âm laffer 0 bình chọn
22/02/2015 Kaspar Kaae [da] phát âm Kaspar Kaae 0 bình chọn
22/02/2015 Greven [da] phát âm Greven 0 bình chọn
22/02/2015 Naturligvis ikke! [da] phát âm Naturligvis ikke! 0 bình chọn
22/02/2015 snoren [da] phát âm snoren 0 bình chọn
22/02/2015 Assam-te [da] phát âm Assam-te 0 bình chọn
22/02/2015 Earl Grey [da] phát âm Earl Grey 0 bình chọn
22/02/2015 Steffensen [da] phát âm Steffensen 0 bình chọn
22/02/2015 Lauritsen [da] phát âm Lauritsen 0 bình chọn
22/02/2015 Kjeldsen [da] phát âm Kjeldsen 0 bình chọn
22/02/2015 bak [da] phát âm bak 0 bình chọn
22/02/2015 Villadsen [da] phát âm Villadsen 0 bình chọn
22/02/2015 Damgaard [da] phát âm Damgaard 0 bình chọn
22/02/2015 Iversen [da] phát âm Iversen 0 bình chọn
22/02/2015 hotel [da] phát âm hotel 0 bình chọn
22/02/2015 mærkede [da] phát âm mærkede 0 bình chọn
22/02/2015 Effekt [da] phát âm Effekt 0 bình chọn
22/02/2015 effekter [da] phát âm effekter 0 bình chọn
22/02/2015 foreninger [da] phát âm foreninger 0 bình chọn
22/02/2015 introduktion [da] phát âm introduktion 0 bình chọn
22/02/2015 priser [da] phát âm priser 0 bình chọn
22/02/2015 ben [da] phát âm ben 0 bình chọn
11/08/2014 imedens [da] phát âm imedens 0 bình chọn
11/08/2014 legesager [da] phát âm legesager 0 bình chọn
11/08/2014 klods [da] phát âm klods 0 bình chọn
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] phát âm Ole Lynggaard 0 bình chọn
11/08/2014 Wedersøe [da] phát âm Wedersøe 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đan Mạch

Liên hệ hsaietz


Thống kê thành viên

Phát âm: 1.702 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 60

Bình chọn: 7 bình chọn

Số lần xem trang: 41.201


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.936

Vị thứ theo phát âm: 192