Những từ đã phát âm của hvar trong Forvo

Thành viên: hvar Đăng ký phát âm của hvar

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2010 Istočna [bs] phát âm Istočna bình chọn
12/10/2010 Oštra [bs] phát âm Oštra bình chọn
12/10/2010 Istočni [bs] phát âm Istočni bình chọn
12/10/2010 stari [bs] phát âm stari bình chọn
12/10/2010 Osmaci [bs] phát âm Osmaci bình chọn
12/10/2010 Milići [bs] phát âm Milići bình chọn
12/10/2010 istočnо [bs] phát âm istočnо bình chọn
12/10/2010 Široki [bs] phát âm Široki bình chọn
12/10/2010 Foča Ustikolina [bs] phát âm Foča Ustikolina bình chọn
12/10/2010 Erna [bs] phát âm Erna bình chọn
12/10/2010 Sanski [bs] phát âm Sanski bình chọn
12/10/2010 Teočak [bs] phát âm Teočak bình chọn
12/10/2010 kackavalja [bs] phát âm kackavalja bình chọn
12/10/2010 Čelić [bs] phát âm Čelić bình chọn
12/10/2010 Vakuf [bs] phát âm Vakuf bình chọn
12/10/2010 Adis [bs] phát âm Adis bình chọn
12/10/2010 merhaba [bs] phát âm merhaba -1 bình chọn
12/10/2010 Upomoć! [bs] phát âm Upomoć! bình chọn
12/10/2010 Sretan Vaskrs! [bs] phát âm Sretan Vaskrs! bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Web: http://Sarajevo

Liên hệ hvar


Thống kê thành viên

Phát âm: 19

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 6.095


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 16.234

Vị thứ theo phát âm: 7.540