Những từ đã phát âm của hvar trong Forvo

Thành viên: hvar Đăng ký phát âm của hvar

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/10/2010 Istočna [bs] phát âm Istočna 0 bình chọn
12/10/2010 Oštra [bs] phát âm Oštra 0 bình chọn
12/10/2010 Istočni [bs] phát âm Istočni 0 bình chọn
12/10/2010 stari [bs] phát âm stari 0 bình chọn
12/10/2010 Osmaci [bs] phát âm Osmaci 0 bình chọn
12/10/2010 Milići [bs] phát âm Milići 0 bình chọn
12/10/2010 istočnо [bs] phát âm istočnо 0 bình chọn
12/10/2010 Široki [bs] phát âm Široki 0 bình chọn
12/10/2010 Foča Ustikolina [bs] phát âm Foča Ustikolina 0 bình chọn
12/10/2010 Erna [bs] phát âm Erna 0 bình chọn
12/10/2010 Sanski [bs] phát âm Sanski 0 bình chọn
12/10/2010 Teočak [bs] phát âm Teočak 0 bình chọn
12/10/2010 kackavalja [bs] phát âm kackavalja 0 bình chọn
12/10/2010 Čelić [bs] phát âm Čelić 0 bình chọn
12/10/2010 Vakuf [bs] phát âm Vakuf 0 bình chọn
12/10/2010 adis [bs] phát âm adis 0 bình chọn
12/10/2010 merhaba [bs] phát âm merhaba -1 bình chọn
12/10/2010 Upomoć! [bs] phát âm Upomoć! 0 bình chọn
12/10/2010 Sretan Vaskrs! [bs] phát âm Sretan Vaskrs! 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ hvar


Thống kê thành viên

Phát âm: 19

Từ đã thêm: 2

Số lần xem trang: 8.538


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 19.566

Vị thứ theo phát âm: 9.212