Những từ đã phát âm của ich_dien trong Forvo

Thành viên: ich_dien Đăng ký phát âm của ich_dien

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/01/2010 Agrippa [en] phát âm Agrippa bình chọn
16/01/2010 Mark Antony [en] phát âm Mark Antony bình chọn
16/01/2010 Nereid [en] phát âm Nereid bình chọn
16/01/2010 Apoxyomenos [en] phát âm Apoxyomenos bình chọn
16/01/2010 Domitian [en] phát âm Domitian bình chọn
16/01/2010 Vespasian [en] phát âm Vespasian bình chọn
15/01/2010 Stepney [en] phát âm Stepney bình chọn
15/01/2010 St. James's Street [en] phát âm St. James's Street bình chọn
15/01/2010 Jermyn Street [en] phát âm Jermyn Street bình chọn
15/01/2010 Gieves & Hawkes [en] phát âm Gieves & Hawkes bình chọn
15/01/2010 Henry Poole & Co. [en] phát âm Henry Poole & Co. bình chọn
15/01/2010 Norton & Sons [en] phát âm Norton & Sons bình chọn
15/01/2010 Kilgour [en] phát âm Kilgour bình chọn
15/01/2010 Anderson & Sheppard [en] phát âm Anderson & Sheppard bình chọn
15/01/2010 tally-ho [en] phát âm tally-ho bình chọn
15/01/2010 tailored [en] phát âm tailored bình chọn
15/01/2010 Savile Row [en] phát âm Savile Row bình chọn
15/01/2010 bevelled [en] phát âm bevelled bình chọn
15/01/2010 lapel [en] phát âm lapel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/01/2010 gauche [en] phát âm gauche bình chọn
15/01/2010 hyperinsulinemia [en] phát âm hyperinsulinemia bình chọn
15/01/2010 Durkheim [en] phát âm Durkheim -1 bình chọn
15/01/2010 Thomas Babington Macaulay [en] phát âm Thomas Babington Macaulay bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liên hệ ich_dien


Thống kê thành viên

Phát âm: 23 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 18

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.903


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 3.601

Vị thứ theo phát âm: 6.711