Những từ đã phát âm của idmaldo1985 trong Forvo Trang 2.

Thành viên: idmaldo1985 Đăng ký phát âm của idmaldo1985

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2013 caramel [en] phát âm caramel bình chọn
10/01/2013 pecan [en] phát âm pecan bình chọn
10/01/2013 pecan pie [en] phát âm pecan pie bình chọn
10/01/2013 penalty [en] phát âm penalty bình chọn
10/01/2013 shut the fuck up [en] phát âm shut the fuck up 0 bình chọn
10/01/2013 anti [en] phát âm anti bình chọn
10/01/2013 Ivan [en] phát âm Ivan bình chọn
10/01/2013 death penalty [en] phát âm death penalty bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ idmaldo1985


Thống kê thành viên

Phát âm: 38

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 4.088


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.667

Vị thứ theo phát âm: 4.530