Những từ đã phát âm của impermary trong Forvo

Thành viên: impermary Đăng ký phát âm của impermary

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/09/2011 maman [fr] phát âm maman bình chọn
04/09/2011 levrette [fr] phát âm levrette bình chọn
04/09/2011 chut-euh ! [fr] phát âm chut-euh ! bình chọn
04/09/2011 vas-y ! [fr] phát âm vas-y ! bình chọn
04/09/2011 Si je me lève [fr] phát âm Si je me lève bình chọn
04/09/2011 si besoin est [fr] phát âm si besoin est bình chọn
04/09/2011 si j'ose le dire [fr] phát âm si j'ose le dire bình chọn
04/09/2011 si [fr] phát âm si bình chọn
04/09/2011 putain [fr] phát âm putain -1 bình chọn
04/09/2011 chacun sa merde [fr] phát âm chacun sa merde bình chọn
04/09/2011 foutre la merde [fr] phát âm foutre la merde bình chọn
04/09/2011 merde [fr] phát âm merde 1 bình chọn
04/09/2011 sauvages [fr] phát âm sauvages bình chọn
04/09/2011 sixtine [fr] phát âm sixtine bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ impermary


Thống kê thành viên

Phát âm: 14

Từ đã thêm: 2

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.759


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 15.011

Vị thứ theo phát âm: 9.183