Những từ đã phát âm của incazzata trong Forvo Trang 2.

Thành viên: incazzata Đăng ký phát âm của incazzata

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/02/2012 unformed [en] phát âm unformed bình chọn
03/02/2012 anarchist [en] phát âm anarchist bình chọn
03/02/2012 affectivity [en] phát âm affectivity bình chọn
03/02/2012 affectability [en] phát âm affectability bình chọn
03/02/2012 disorganization [en] phát âm disorganization bình chọn
03/02/2012 unpacked [en] phát âm unpacked bình chọn
03/02/2012 unforgetting [en] phát âm unforgetting bình chọn
03/02/2012 unflatteringly [en] phát âm unflatteringly bình chọn
03/02/2012 kidneys [en] phát âm kidneys bình chọn
03/02/2012 BYOD [en] phát âm BYOD bình chọn
03/02/2012 jotted [en] phát âm jotted bình chọn
03/02/2012 bedside lamp [en] phát âm bedside lamp bình chọn
03/02/2012 inetpub [en] phát âm inetpub bình chọn
03/02/2012 barefacedness [en] phát âm barefacedness bình chọn
03/02/2012 barefacedly [en] phát âm barefacedly bình chọn
03/02/2012 cay [en] phát âm cay bình chọn
03/02/2012 skyey [en] phát âm skyey bình chọn
03/02/2012 unbuckle [en] phát âm unbuckle bình chọn
03/02/2012 biscuits [en] phát âm biscuits bình chọn
03/02/2012 3G [en] phát âm 3G bình chọn
03/02/2012 squinting [en] phát âm squinting bình chọn
03/02/2012 uncoupled [en] phát âm uncoupled bình chọn
03/02/2012 open-ended [en] phát âm open-ended bình chọn
03/02/2012 humbly [en] phát âm humbly bình chọn
03/02/2012 submissively [en] phát âm submissively bình chọn
03/02/2012 obediently [en] phát âm obediently bình chọn
03/02/2012 impotently [en] phát âm impotently bình chọn
03/02/2012 unhooked [en] phát âm unhooked bình chọn
03/02/2012 unclasped [en] phát âm unclasped bình chọn
03/02/2012 unfastened [en] phát âm unfastened bình chọn

Thông tin thành viên

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ incazzata


Thống kê thành viên

Phát âm: 822 (217 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.094

Bình chọn: 293 bình chọn

Số lần xem trang: 46.955


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 233

Vị thứ theo phát âm: 315