Những từ đã phát âm của incazzata trong Forvo Trang 7.

Thành viên: incazzata Đăng ký phát âm của incazzata

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/04/2010 murky [en] phát âm murky 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2010 potentiality [en] phát âm potentiality bình chọn
09/04/2010 Summer Palace [en] phát âm Summer Palace bình chọn
09/04/2010 effortful [en] phát âm effortful bình chọn
09/04/2010 intolerable [en] phát âm intolerable bình chọn
09/04/2010 conform [en] phát âm conform 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2010 churchyard [en] phát âm churchyard 1 bình chọn
09/04/2010 extremities [en] phát âm extremities bình chọn
09/04/2010 menswear [en] phát âm menswear bình chọn
09/04/2010 unsound [en] phát âm unsound bình chọn
09/04/2010 underwent [en] phát âm underwent bình chọn
09/04/2010 undergoes [en] phát âm undergoes bình chọn
09/04/2010 bonkable [en] phát âm bonkable 0 bình chọn
09/04/2010 bankable [en] phát âm bankable bình chọn
09/04/2010 bonk [en] phát âm bonk 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2010 bonking [en] phát âm bonking 0 bình chọn
09/04/2010 undergoing [en] phát âm undergoing bình chọn
09/04/2010 familiarise [en] phát âm familiarise bình chọn
09/04/2010 estrangement [en] phát âm estrangement 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/04/2010 grappling iron [en] phát âm grappling iron bình chọn
09/04/2010 bewonder [en] phát âm bewonder bình chọn
09/04/2010 marginalia [en] phát âm marginalia bình chọn
09/04/2010 marginalized [en] phát âm marginalized bình chọn
09/04/2010 morpheme [en] phát âm morpheme -1 bình chọn
09/04/2010 synchronistic [en] phát âm synchronistic bình chọn
09/04/2010 phonemics [en] phát âm phonemics -1 bình chọn
09/04/2010 synchronism [en] phát âm synchronism bình chọn
09/04/2010 diagnostics [en] phát âm diagnostics bình chọn
09/04/2010 camshaft [en] phát âm camshaft bình chọn
09/04/2010 bidding [en] phát âm bidding bình chọn

Thông tin thành viên

I have a typical west coast accent though sometimes a twang creeps in. I don't know where it comes from but I try hard to keep it out of my pronunciations here.

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ incazzata


Thống kê thành viên

Phát âm: 822 (217 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1.094

Bình chọn: 292 bình chọn

Số lần xem trang: 46.658


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 233

Vị thứ theo phát âm: 316