Những từ đã phát âm của isabetta trong Forvo

Thành viên: isabetta Đăng ký phát âm của isabetta

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/06/2010 aumento [it] phát âm aumento 0 bình chọn
10/06/2010 turista [it] phát âm turista 0 bình chọn
10/06/2010 turismo [it] phát âm turismo 0 bình chọn
10/06/2010 emergente [it] phát âm emergente 0 bình chọn
10/06/2010 intenso [it] phát âm intenso 0 bình chọn
10/06/2010 medio [it] phát âm medio 0 bình chọn
10/06/2010 temperatura [it] phát âm temperatura 0 bình chọn
10/06/2010 casco [it] phát âm casco 0 bình chọn
10/06/2010 manta [it] phát âm manta 0 bình chọn
10/06/2010 Frase [it] phát âm Frase 0 bình chọn
10/06/2010 normalmente [it] phát âm normalmente 0 bình chọn
10/06/2010 distintivo [it] phát âm distintivo 0 bình chọn
10/06/2010 po' [it] phát âm po' 0 bình chọn
10/06/2010 Gianfranco [it] phát âm Gianfranco 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/06/2010 Jury Chechi [it] phát âm Jury Chechi 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/06/2010 campanelli [it] phát âm campanelli 0 bình chọn
09/06/2010 svolgendo [it] phát âm svolgendo 0 bình chọn
09/06/2010 ovvia [it] phát âm ovvia 0 bình chọn
09/06/2010 sottilissimo [it] phát âm sottilissimo 0 bình chọn
09/06/2010 sostanzialmente [it] phát âm sostanzialmente 0 bình chọn
09/06/2010 avverrà [it] phát âm avverrà 0 bình chọn
09/06/2010 superflue [it] phát âm superflue 0 bình chọn
09/06/2010 sembreranno [it] phát âm sembreranno 0 bình chọn
09/06/2010 insostituibili [it] phát âm insostituibili 0 bình chọn
09/06/2010 collegarsi [it] phát âm collegarsi 0 bình chọn
09/06/2010 inimmaginabili [it] phát âm inimmaginabili 0 bình chọn
09/06/2010 sviluppa [it] phát âm sviluppa 0 bình chọn
09/06/2010 affiancheranno [it] phát âm affiancheranno 0 bình chọn
09/06/2010 intrattenimento [it] phát âm intrattenimento 0 bình chọn
07/06/2010 Nastagio degli Onesti [it] phát âm Nastagio degli Onesti 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp

Thông tin thành viên

I'm 39 years old and I live in Sardinia. I was born and raised in Pisa, so my accent is from Tuscany, which is actually very close to "standard" Italian pronunciation.

A few things I love:
- reading
- writing
- cooking
- languages
- exchanging postcards (www.postcrossing.com)
- tracking Euros (www.eurobt.eu)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Liên hệ isabetta


Thống kê thành viên

Phát âm: 256 (33 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 143

Bình chọn: 36 bình chọn

Số lần xem trang: 22.669


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.083

Vị thứ theo phát âm: 1.129