Những từ đã phát âm của isabetta trong Forvo

Thành viên: isabetta Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của isabetta

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/06/2010 aumento [it] phát âm aumento bình chọn
10/06/2010 turista [it] phát âm turista bình chọn
10/06/2010 turismo [it] phát âm turismo bình chọn
10/06/2010 emergente [it] phát âm emergente bình chọn
10/06/2010 intenso [it] phát âm intenso bình chọn
10/06/2010 medio [it] phát âm medio bình chọn
10/06/2010 temperatura [it] phát âm temperatura bình chọn
10/06/2010 casco [it] phát âm casco bình chọn
10/06/2010 manta [it] phát âm manta bình chọn
10/06/2010 frase [it] phát âm frase bình chọn
10/06/2010 normalmente [it] phát âm normalmente bình chọn
10/06/2010 distintivo [it] phát âm distintivo bình chọn
10/06/2010 po' [it] phát âm po' bình chọn
10/06/2010 Gianfranco [it] phát âm Gianfranco 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/06/2010 Jury Chechi [it] phát âm Jury Chechi 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/06/2010 campanelli [it] phát âm campanelli bình chọn
09/06/2010 svolgendo [it] phát âm svolgendo bình chọn
09/06/2010 ovvia [it] phát âm ovvia bình chọn
09/06/2010 sottilissimo [it] phát âm sottilissimo bình chọn
09/06/2010 sostanzialmente [it] phát âm sostanzialmente bình chọn
09/06/2010 avverrà [it] phát âm avverrà bình chọn
09/06/2010 superflue [it] phát âm superflue bình chọn
09/06/2010 sembreranno [it] phát âm sembreranno bình chọn
09/06/2010 insostituibili [it] phát âm insostituibili bình chọn
09/06/2010 collegarsi [it] phát âm collegarsi bình chọn
09/06/2010 inimmaginabili [it] phát âm inimmaginabili bình chọn
09/06/2010 sviluppa [it] phát âm sviluppa bình chọn
09/06/2010 affiancheranno [it] phát âm affiancheranno bình chọn
09/06/2010 intrattenimento [it] phát âm intrattenimento bình chọn
07/06/2010 Nastagio degli Onesti [it] phát âm Nastagio degli Onesti bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp

Thông tin thành viên

I'm 39 years old and I live in Sardinia. I was born and raised in Pisa, so my accent is from Tuscany, which is actually very close to "standard" Italian pronunciation.

A few things I love:
- reading
- writing
- cooking
- languages
- exchanging postcards (www.postcrossing.com)
- tracking Euros (www.eurobt.eu)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Ý

Web: http://ibsdb.blogspot.com

Liên hệ isabetta


Thống kê thành viên

Phát âm: 256 (24 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 145

Bình chọn: 26 bình chọn

Số lần xem trang: 16.475


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 862

Vị thứ theo phát âm: 926