Những từ đã phát âm của jaalex trong Forvo

Thành viên: jaalex Đăng ký phát âm của jaalex

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/08/2013 Sekundärtitel [de] phát âm Sekundärtitel 0 bình chọn
26/08/2013 präphraseologisch [de] phát âm präphraseologisch 0 bình chọn
26/08/2013 Verstehbarkeit [de] phát âm Verstehbarkeit 0 bình chọn
26/08/2013 Übertragungsprozess [de] phát âm Übertragungsprozess 0 bình chọn
26/08/2013 Lexemverknüpfung [de] phát âm Lexemverknüpfung 0 bình chọn
26/08/2013 Baudarlehen [de] phát âm Baudarlehen 0 bình chọn
26/08/2013 Nahrungsmittelspekulation [de] phát âm Nahrungsmittelspekulation 0 bình chọn
18/09/2012 Heteronymie [de] phát âm Heteronymie 0 bình chọn
08/01/2011 strubbelig [de] phát âm strubbelig 0 bình chọn
08/01/2011 Doris Dörrie [de] phát âm Doris Dörrie 0 bình chọn
08/01/2011 herabfallen [de] phát âm herabfallen 0 bình chọn
08/01/2011 Vierschanzentournee [de] phát âm Vierschanzentournee 0 bình chọn
08/01/2011 Instantprodukt [de] phát âm Instantprodukt 0 bình chọn
08/01/2011 Herrje [de] phát âm Herrje 0 bình chọn
08/01/2011 Heimatlosigkeit [de] phát âm Heimatlosigkeit 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/01/2011 Hebraist [de] phát âm Hebraist 0 bình chọn
06/01/2011 schlierig [de] phát âm schlierig 0 bình chọn
06/01/2011 Räson [de] phát âm Räson 0 bình chọn
06/01/2011 Schliere [de] phát âm Schliere 0 bình chọn
06/01/2011 Pandabär [de] phát âm Pandabär 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/01/2011 Lautverschiebung [de] phát âm Lautverschiebung 0 bình chọn
08/12/2010 Dürrenmatt [de] phát âm Dürrenmatt 0 bình chọn
17/10/2010 Muskelprotz [de] phát âm Muskelprotz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 auf dem Holzweg sein [de] phát âm auf dem Holzweg sein 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 in die Schranken weisen [de] phát âm in die Schranken weisen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 sperrangelweit offen [de] phát âm sperrangelweit offen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/10/2010 verwerfen [de] phát âm verwerfen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/10/2010 managen [de] phát âm managen 0 bình chọn
16/10/2010 entgegenen [de] phát âm entgegenen 0 bình chọn
16/10/2010 spurt (verb) [de] phát âm spurt (verb) 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Đức

Liên hệ jaalex


Thống kê thành viên

Phát âm: 799 (87 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 87 bình chọn

Số lần xem trang: 28.864


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 396