Forvo: nơi hướng dẫn cách phát âm. Mọi từ trên thế giới đều được phát âm bởi người bản xứ

Thành viên: jackiecheng123 Đăng ký phát âm của jackiecheng123

Xem thông tin và từ của thành viên.

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ jackiecheng123


Thống kê thành viên

Phát âm: 0

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 1.285


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: n/a