Những từ đã phát âm của janainamourao trong Forvo

Thành viên: janainamourao Đăng ký phát âm của janainamourao

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/05/2010 senhorita [pt] phát âm senhorita bình chọn
01/05/2010 senhor [pt] phát âm senhor 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/05/2010 relação [pt] phát âm relação bình chọn
01/05/2010 suavidade [pt] phát âm suavidade bình chọn
01/05/2010 vida [pt] phát âm vida bình chọn
01/05/2010 folclore [pt] phát âm folclore bình chọn
01/05/2010 perdão [pt] phát âm perdão bình chọn
01/05/2010 coração [pt] phát âm coração 0 bình chọn
01/05/2010 lindo [es] phát âm lindo bình chọn
01/05/2010 perfeito [pt] phát âm perfeito bình chọn
01/05/2010 comparecem [pt] phát âm comparecem bình chọn
01/05/2010 corporificados [pt] phát âm corporificados bình chọn
01/05/2010 designando [pt] phát âm designando bình chọn
01/05/2010 Bentes [pt] phát âm Bentes bình chọn
01/05/2010 colaborador [pt] phát âm colaborador bình chọn
01/05/2010 ouçam [pt] phát âm ouçam bình chọn
01/05/2010 ajuízem [pt] phát âm ajuízem bình chọn
01/05/2010 asseverava [pt] phát âm asseverava bình chọn
01/05/2010 frequento [pt] phát âm frequento bình chọn
01/05/2010 espiritistas [pt] phát âm espiritistas bình chọn
01/05/2010 mistificação [pt] phát âm mistificação bình chọn
01/05/2010 respeitosa [pt] phát âm respeitosa bình chọn
01/05/2010 furtando [pt] phát âm furtando bình chọn
01/05/2010 devorei [pt] phát âm devorei bình chọn
01/05/2010 obtive [pt] phát âm obtive bình chọn
01/05/2010 teses [pt] phát âm teses bình chọn
01/05/2010 sedutoras [pt] phát âm sedutoras bình chọn
01/05/2010 Kardec [pt] phát âm Kardec bình chọn
01/05/2010 filosófica [pt] phát âm filosófica bình chọn
01/05/2010 metapsíquica [pt] phát âm metapsíquica bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ janainamourao


Thống kê thành viên

Phát âm: 79 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 6.827


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 44.827

Vị thứ theo phát âm: 2.556