Những từ đã phát âm của janainamourao trong Forvo Trang 2.

Thành viên: janainamourao Đăng ký phát âm của janainamourao

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/05/2010 científicas [pt] phát âm científicas bình chọn
01/05/2010 mediunismo [pt] phát âm mediunismo bình chọn
01/05/2010 mistificações [pt] phát âm mistificações bình chọn
01/05/2010 exatas [pt] phát âm exatas bình chọn
01/05/2010 imperfeita [pt] phát âm imperfeita bình chọn
01/05/2010 puras [pt] phát âm puras bình chọn
01/05/2010 raciocínios [pt] phát âm raciocínios bình chọn
01/05/2010 lembremos [pt] phát âm lembremos bình chọn
01/05/2010 morrerem [pt] phát âm morrerem bình chọn
01/05/2010 circos [pt] phát âm circos bình chọn
01/05/2010 precursores [pt] phát âm precursores bình chọn
01/05/2010 receptáculo [pt] phát âm receptáculo bình chọn
01/05/2010 alcançaremos [pt] phát âm alcançaremos bình chọn
01/05/2010 consubstanciada [pt] phát âm consubstanciada bình chọn
01/05/2010 arrebatassem [pt] phát âm arrebatassem bình chọn
01/05/2010 orbes [pt] phát âm orbes bình chọn
01/05/2010 impelindo [pt] phát âm impelindo bình chọn
01/05/2010 dispensarem [pt] phát âm dispensarem bình chọn
01/05/2010 saberemos [pt] phát âm saberemos bình chọn
01/05/2010 milenárias [pt] phát âm milenárias bình chọn
01/05/2010 altos [pt] phát âm altos bình chọn
01/05/2010 renitente [pt] phát âm renitente bình chọn
01/05/2010 metapsiquistas [pt] phát âm metapsiquistas bình chọn
01/05/2010 ilações [pt] phát âm ilações bình chọn
01/05/2010 inevitáveis [pt] phát âm inevitáveis bình chọn
01/05/2010 farsas [pt] phát âm farsas bình chọn
01/05/2010 jazem [pt] phát âm jazem bình chọn
01/05/2010 pântanos [pt] phát âm pântanos bình chọn
01/05/2010 mediúnicas [pt] phát âm mediúnicas bình chọn
01/05/2010 fraudes [pt] phát âm fraudes bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Brasil

Liên hệ janainamourao


Thống kê thành viên

Phát âm: 79 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 1

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 6.755


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 21.715

Vị thứ theo phát âm: 2.558