Những từ đã phát âm của jason87 trong Forvo

Thành viên: jason87 Đăng ký phát âm của jason87

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/12/2008 葡萄牙語 [zh] phát âm 葡萄牙語 0 bình chọn
12/12/2008 波蘭語 [zh] phát âm 波蘭語 0 bình chọn
12/12/2008 拉丁語 [zh] phát âm 拉丁語 0 bình chọn
12/12/2008 韓國語 [zh] phát âm 韓國語 -1 bình chọn
12/12/2008 日語 [zh] phát âm 日語 0 bình chọn
12/12/2008 芬蘭語 [zh] phát âm 芬蘭語 0 bình chọn
12/12/2008 夏威夷語 [zh] phát âm 夏威夷語 0 bình chọn
12/12/2008 德語 [zh] phát âm 德語 0 bình chọn
12/12/2008 人工 [zh] phát âm 人工 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ jason87


Thống kê thành viên

Phát âm: 9

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 4.880


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 14.971