Những từ đã phát âm của jesusfreak210 trong Forvo

Thành viên: jesusfreak210 Đăng ký phát âm của jesusfreak210

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2008 debit [en] phát âm debit 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 debt [en] phát âm debt 0 bình chọn
05/04/2008 tsunami [en] phát âm tsunami 1 bình chọn
05/04/2008 license [en] phát âm license 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 Chat [en] phát âm Chat 2 bình chọn
05/04/2008 online [en] phát âm online -1 bình chọn
05/04/2008 search [en] phát âm search 1 bình chọn
05/04/2008 easy [en] phát âm easy 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 many [en] phát âm many 0 bình chọn
05/04/2008 lady [en] phát âm lady 1 bình chọn
05/04/2008 all [en] phát âm all 1 bình chọn
05/04/2008 yourself [en] phát âm yourself 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 Ruby [en] phát âm Ruby 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2008 Starbucks [en] phát âm Starbucks 0 bình chọn
05/04/2008 apricot [en] phát âm apricot 0 bình chọn
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] phát âm Nebuchadnezzar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ jesusfreak210


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 15

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 10.863


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.887

Vị thứ theo phát âm: 10.401