Những từ đã phát âm của jhoek trong Forvo

Thành viên: jhoek Đăng ký phát âm của jhoek

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/12/2013 beroepsprofiel [nl] phát âm beroepsprofiel bình chọn
29/12/2013 rotje [nl] phát âm rotje bình chọn
29/12/2013 consumentenservice [nl] phát âm consumentenservice bình chọn
29/12/2013 looneis [nl] phát âm looneis bình chọn
29/12/2013 telkens als [nl] phát âm telkens als bình chọn
29/12/2013 wat betreft [nl] phát âm wat betreft bình chọn
29/12/2013 skilerares [nl] phát âm skilerares bình chọn
29/12/2013 sojalecithine [nl] phát âm sojalecithine bình chọn
29/12/2013 beschouwen als [nl] phát âm beschouwen als bình chọn
29/12/2013 inkomensklasse [nl] phát âm inkomensklasse bình chọn
29/12/2013 zijn uiterste best doen [nl] phát âm zijn uiterste best doen bình chọn
30/07/2012 oudshoorn [nl] phát âm oudshoorn -1 bình chọn
30/07/2012 Schoorel [nl] phát âm Schoorel bình chọn
30/07/2012 Van Schothorst [nl] phát âm Van Schothorst bình chọn
30/07/2012 Rasphuis [nl] phát âm Rasphuis bình chọn
30/07/2012 koninginnepage [nl] phát âm koninginnepage bình chọn
30/07/2012 tree [nl] phát âm tree bình chọn
30/07/2012 Douwe Fokkema [nl] phát âm Douwe Fokkema bình chọn
30/07/2012 gelieve [nl] phát âm gelieve bình chọn
30/07/2012 Tjeerd Veenhoven [nl] phát âm Tjeerd Veenhoven bình chọn
12/03/2012 grondgebied [nl] phát âm grondgebied bình chọn
23/02/2012 plaatsje [nl] phát âm plaatsje bình chọn
23/02/2012 wiersema [nl] phát âm wiersema bình chọn
08/02/2012 afwassen [nl] phát âm afwassen bình chọn
08/02/2012 zodra [nl] phát âm zodra bình chọn
08/02/2012 zich verbeelden [nl] phát âm zich verbeelden bình chọn
08/02/2012 constituerend [nl] phát âm constituerend bình chọn
08/02/2012 axioma [nl] phát âm axioma bình chọn
08/02/2012 postulaat [nl] phát âm postulaat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/02/2012 ombrengen [nl] phát âm ombrengen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ jhoek


Thống kê thành viên

Phát âm: 58 (14 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3

Bình chọn: 15 bình chọn

Số lần xem trang: 3.659


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 12.130

Vị thứ theo phát âm: 3.250