Những từ đã phát âm của jlbejarin21 trong Forvo

Thành viên: jlbejarin21 Đăng ký phát âm của jlbejarin21

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/01/2011 Hewlett-Packard [en] phát âm Hewlett-Packard 1 bình chọn
17/01/2011 suso [tl] phát âm suso 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Philippines

Liên hệ jlbejarin21


Thống kê thành viên

Phát âm: 2

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 3.542


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 28.248