Thành viên:

jlbejarin21

Đăng ký phát âm của jlbejarin21

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/01/2011 Hewlett-Packard [en] phát âm Hewlett-Packard 1 bình chọn
17/01/2011 suso [tl] phát âm suso 0 bình chọn