Những từ đã phát âm của jml4 trong Forvo

Thành viên: jml4 Đăng ký phát âm của jml4

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/08/2012 prisengracht [nl] phát âm prisengracht bình chọn
29/07/2012 commissie [nl] phát âm commissie bình chọn
28/07/2012 kruipbraam [nl] phát âm kruipbraam bình chọn
28/07/2012 navorser [nl] phát âm navorser bình chọn
28/07/2012 rondbanjeren [nl] phát âm rondbanjeren bình chọn
28/07/2012 doolhof [nl] phát âm doolhof bình chọn
19/07/2012 karmijn [nl] phát âm karmijn bình chọn
16/07/2012 prospectus [nl] phát âm prospectus bình chọn
16/07/2012 faculteitsgebouwen [nl] phát âm faculteitsgebouwen -1 bình chọn
16/07/2012 brandpunt [nl] phát âm brandpunt bình chọn
12/07/2012 regelnummer [nl] phát âm regelnummer bình chọn
10/07/2012 charme [nl] phát âm charme bình chọn
10/07/2012 mystiek [nl] phát âm mystiek bình chọn
08/07/2012 draait [nl] phát âm draait bình chọn
06/07/2012 beignets [nl] phát âm beignets bình chọn
05/07/2012 Maaske [nl] phát âm Maaske bình chọn
05/07/2012 Geesje [nl] phát âm Geesje bình chọn
05/07/2012 Treurniet [nl] phát âm Treurniet bình chọn
03/07/2012 critici [nl] phát âm critici 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/07/2012 cyste [nl] phát âm cyste bình chọn
01/07/2012 lunchroom [nl] phát âm lunchroom bình chọn
01/07/2012 export [nl] phát âm export bình chọn
30/06/2012 consumptiegoederen [nl] phát âm consumptiegoederen -1 bình chọn
30/06/2012 zwangerschapsonderbreking [nl] phát âm zwangerschapsonderbreking -2 bình chọn
30/06/2012 sauna [nl] phát âm sauna bình chọn
30/06/2012 jenaplanschool [nl] phát âm jenaplanschool bình chọn
30/06/2012 pseudowetenschappelijk [nl] phát âm pseudowetenschappelijk -2 bình chọn
30/06/2012 achterbaks [nl] phát âm achterbaks bình chọn
30/06/2012 afspreken [nl] phát âm afspreken -1 bình chọn
30/06/2012 invullen [nl] phát âm invullen bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hà Lan

Liên hệ jml4


Thống kê thành viên

Phát âm: 56 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 56

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 4.198


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 1.653

Vị thứ theo phát âm: 3.341