Những từ đã phát âm của joannamarie trong Forvo

Thành viên: joannamarie Đăng ký phát âm của joannamarie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2009 rabii [ilo] phát âm rabii 0 bình chọn
07/07/2009 buringetnget [ilo] phát âm buringetnget 0 bình chọn
07/07/2009 bakes [ilo] phát âm bakes 0 bình chọn
07/07/2009 bangabanga [ilo] phát âm bangabanga 0 bình chọn
07/07/2009 bayyek [ilo] phát âm bayyek 0 bình chọn
07/07/2009 baket [ilo] phát âm baket 0 bình chọn
07/07/2009 buaya [ilo] phát âm buaya 0 bình chọn
07/07/2009 bagtit [ilo] phát âm bagtit 0 bình chọn
07/07/2009 bisukol [ilo] phát âm bisukol 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Philippines

Liên hệ joannamarie


Thống kê thành viên

Phát âm: 9

Từ đã thêm: 1

Số lần xem trang: 7.155


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 25.263

Vị thứ theo phát âm: 14.599