Những từ đã phát âm của jodogdadawg trong Forvo

Thành viên: jodogdadawg Đăng ký phát âm của jodogdadawg

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2013 scratch [en] phát âm scratch 0 bình chọn
30/03/2013 tuneless [en] phát âm tuneless 0 bình chọn
30/03/2013 square [en] phát âm square 2 bình chọn
30/03/2013 primary school [en] phát âm primary school 1 bình chọn
30/03/2013 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ jodogdadawg


Thống kê thành viên

Phát âm: 5

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 2 bình chọn

Số lần xem trang: 3.288


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 20.483