Những từ đã phát âm của jooker trong Forvo

Thành viên: jooker Đăng ký phát âm của jooker

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2012 Yahya Kemal BEYATLI [tr] phát âm Yahya Kemal BEYATLI 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/10/2012 Gandhi Kemal [tr] phát âm Gandhi Kemal bình chọn
02/10/2012 Adnan Oktar [tr] phát âm Adnan Oktar bình chọn
02/10/2012 KPSS [tr] phát âm KPSS bình chọn
02/10/2012 AKP [tr] phát âm AKP bình chọn
02/10/2012 Recep Tayyip Erdoğan [tr] phát âm Recep Tayyip Erdoğan -1 bình chọn
02/10/2012 Recep AKDAĞ [tr] phát âm Recep AKDAĞ bình chọn
02/10/2012 Mustafa Kemal Atatürk [tr] phát âm Mustafa Kemal Atatürk 3 bình chọn
02/10/2012 Sercan [tr] phát âm Sercan bình chọn
02/10/2012 demir leblebi [tr] phát âm demir leblebi bình chọn
02/10/2012 gitmişmişiz [tr] phát âm gitmişmişiz bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ jooker


Thống kê thành viên

Phát âm: 11 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 4

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 1.562


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 10.519

Vị thứ theo phát âm: 10.490