Những từ đã phát âm của joyfulness trong Forvo

Thành viên: joyfulness Đăng ký phát âm của joyfulness

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/07/2009 Ecumene [en] phát âm Ecumene 0 bình chọn
15/07/2009 kwanza [sw] phát âm kwanza 0 bình chọn
15/07/2009 Cyalume [en] phát âm Cyalume 0 bình chọn
15/07/2009 martensite [en] phát âm martensite 0 bình chọn
15/07/2009 Sophronia [en] phát âm Sophronia 0 bình chọn
15/07/2009 obtunded [en] phát âm obtunded 0 bình chọn

Thông tin thành viên

I love languages and cultures. I would like to be fluent in ALL languages that ever existed, but I'll settle for, oh,... twenty or so. :)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ joyfulness


Thống kê thành viên

Phát âm: 6

Từ đã thêm: 32

Số lần xem trang: 6.145


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.974

Vị thứ theo phát âm: 18.110