Những từ đã phát âm của joyfulness trong Forvo

Thành viên: joyfulness Đăng ký phát âm của joyfulness

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/07/2009 Ecumene [en] phát âm Ecumene bình chọn
15/07/2009 kwanza [sw] phát âm kwanza bình chọn
15/07/2009 Cyalume [en] phát âm Cyalume bình chọn
15/07/2009 martensite [en] phát âm martensite bình chọn
15/07/2009 Sophronia [en] phát âm Sophronia bình chọn
15/07/2009 obtunded [en] phát âm obtunded bình chọn

Thông tin thành viên

I love languages and cultures. I would like to be fluent in ALL languages that ever existed, but I'll settle for, oh,... twenty or so. :)

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Web: http://www.twitter.com/jyfulness

Liên hệ joyfulness


Thống kê thành viên

Phát âm: 6

Từ đã thêm: 28

Số lần xem trang: 2.498


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 2.620

Vị thứ theo phát âm: 14.445