Những từ đã phát âm của julia_cat trong Forvo

Thành viên: julia_cat Đăng ký phát âm của julia_cat

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/12/2009 xiroi [ca] phát âm xiroi 0 bình chọn
05/12/2009 puix [ca] phát âm puix 0 bình chọn
05/12/2009 salut [ca] phát âm salut 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ julia_cat


Thống kê thành viên

Phát âm: 3

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 3.927


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 25.342