Những từ đã phát âm của julianmid trong Forvo

Thành viên: julianmid Đăng ký phát âm của julianmid

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/07/2008 recoger [es] phát âm recoger 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2008 pocos [es] phát âm pocos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2008 aunque [es] phát âm aunque 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2008 auténtico [es] phát âm auténtico bình chọn
10/07/2008 paciencia [es] phát âm paciencia bình chọn
10/07/2008 refinado [es] phát âm refinado bình chọn
10/07/2008 renegociar [es] phát âm renegociar bình chọn
10/07/2008 oscura [es] phát âm oscura bình chọn
10/07/2008 hecho [es] phát âm hecho bình chọn
10/07/2008 tigre [es] phát âm tigre 1 bình chọn
10/07/2008 actriz [es] phát âm actriz bình chọn
10/07/2008 follar [es] phát âm follar 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2008 llegar [es] phát âm llegar 0 bình chọn
10/07/2008 geriátrico [es] phát âm geriátrico bình chọn
10/07/2008 hipocondríaco [es] phát âm hipocondríaco bình chọn
12/04/2008 colchón [es] phát âm colchón bình chọn
12/04/2008 Cala Blanes [es] phát âm Cala Blanes bình chọn
12/04/2008 baloncesto [es] phát âm baloncesto -1 bình chọn
12/04/2008 navegar [es] phát âm navegar bình chọn
12/04/2008 Francisco de Goya [es] phát âm Francisco de Goya bình chọn
12/04/2008 Federico García Lorca [es] phát âm Federico García Lorca -1 bình chọn
12/04/2008 te amo [es] phát âm te amo bình chọn
12/04/2008 puta [es] phát âm puta 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/04/2008 toro [es] phát âm toro 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/04/2008 panocha [es] phát âm panocha bình chọn
12/04/2008 Taringa [es] phát âm Taringa bình chọn
12/04/2008 que [es] phát âm que 3 bình chọn
12/04/2008 Paz Vega [es] phát âm Paz Vega 1 bình chọn
12/04/2008 Escondido [es] phát âm Escondido bình chọn
12/04/2008 Santander [es] phát âm Santander 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Argentina

Web: http://www.ongowave.com.ar

Liên hệ julianmid


Thống kê thành viên

Phát âm: 40 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 12 bình chọn

Số lần xem trang: 8.882


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.096

Vị thứ theo phát âm: 4.413