Những từ đã phát âm của kaekum trong Forvo

Thành viên: kaekum Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/06/2009 celos [es] phát âm celos 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] phát âm Gloria Anzaldúa 0 bình chọn
15/06/2009 aracnofobia [es] phát âm aracnofobia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 recipiente [es] phát âm recipiente 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 leucocito [es] phát âm leucocito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 estremecimiento [es] phát âm estremecimiento 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] phát âm Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 entomólogo [es] phát âm entomólogo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 oligofrénico [es] phát âm oligofrénico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 presidente del gobierno [es] phát âm presidente del gobierno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 duermo [es] phát âm duermo 0 bình chọn
10/06/2009 íntimas [es] phát âm íntimas 0 bình chọn
10/06/2009 asimetría [es] phát âm asimetría 0 bình chọn
10/06/2009 negras [es] phát âm negras 0 bình chọn
10/06/2009 pueda [es] phát âm pueda 0 bình chọn
10/06/2009 pentágono [es] phát âm pentágono 0 bình chọn
10/06/2009 escucha [es] phát âm escucha 0 bình chọn
10/06/2009 revisten [es] phát âm revisten 0 bình chọn
10/06/2009 fletarían [es] phát âm fletarían 0 bình chọn
10/06/2009 pequeños [es] phát âm pequeños 0 bình chọn
10/06/2009 submarinos [es] phát âm submarinos 0 bình chọn
10/06/2009 alojan [es] phát âm alojan 0 bình chọn
10/06/2009 viaja [es] phát âm viaja 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 siniestro [es] phát âm siniestro 0 bình chọn
10/06/2009 Cabo Verde [es] phát âm Cabo Verde 0 bình chọn
10/06/2009 encontrarse [es] phát âm encontrarse 0 bình chọn
10/06/2009 desastre [es] phát âm desastre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 teóricamente [es] phát âm teóricamente 0 bình chọn
10/06/2009 preparadas [es] phát âm preparadas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 señales [es] phát âm señales 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ kaekum


Thống kê thành viên

Phát âm: 334 (52 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 57 bình chọn

Số lần xem trang: 23.684


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 911