Những từ đã phát âm của kaekum trong Forvo

Thành viên: kaekum Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/06/2009 celos [es] phát âm celos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] phát âm Gloria Anzaldúa bình chọn
15/06/2009 aracnofobia [es] phát âm aracnofobia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 recipiente [es] phát âm recipiente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 leucocito [es] phát âm leucocito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 estremecimiento [es] phát âm estremecimiento 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] phát âm Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 entomólogo [es] phát âm entomólogo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 oligofrénico [es] phát âm oligofrénico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 presidente del gobierno [es] phát âm presidente del gobierno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 duermo [es] phát âm duermo bình chọn
10/06/2009 íntimas [es] phát âm íntimas bình chọn
10/06/2009 asimetría [es] phát âm asimetría bình chọn
10/06/2009 negras [es] phát âm negras bình chọn
10/06/2009 pueda [es] phát âm pueda bình chọn
10/06/2009 pentágono [es] phát âm pentágono bình chọn
10/06/2009 escucha [es] phát âm escucha bình chọn
10/06/2009 revisten [es] phát âm revisten bình chọn
10/06/2009 fletarían [es] phát âm fletarían bình chọn
10/06/2009 pequeños [es] phát âm pequeños bình chọn
10/06/2009 submarinos [es] phát âm submarinos bình chọn
10/06/2009 alojan [es] phát âm alojan bình chọn
10/06/2009 viaja [es] phát âm viaja 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 siniestro [es] phát âm siniestro bình chọn
10/06/2009 Cabo Verde [es] phát âm Cabo Verde bình chọn
10/06/2009 encontrarse [es] phát âm encontrarse bình chọn
10/06/2009 desastre [es] phát âm desastre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/06/2009 teóricamente [es] phát âm teóricamente bình chọn
10/06/2009 preparadas [es] phát âm preparadas bình chọn
10/06/2009 señales [es] phát âm señales bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ kaekum


Thống kê thành viên

Phát âm: 336 (44 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 48 bình chọn

Số lần xem trang: 16.286


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 729