Những từ đã phát âm của kaekum trong Forvo Trang 6.

Thành viên: kaekum Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2009 soltura [es] phát âm soltura 0 bình chọn
07/06/2009 estruendo [es] phát âm estruendo 0 bình chọn
07/06/2009 temporalmente [es] phát âm temporalmente 0 bình chọn
07/06/2009 hemorragia [es] phát âm hemorragia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 camposanto [es] phát âm camposanto 0 bình chọn
07/06/2009 mármol [es] phát âm mármol 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 sintonía [es] phát âm sintonía 0 bình chọn
07/06/2009 repunte [es] phát âm repunte 0 bình chọn
07/06/2009 mullido [es] phát âm mullido 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 condujo [es] phát âm condujo 0 bình chọn
07/06/2009 incestuoso [es] phát âm incestuoso 0 bình chọn
07/06/2009 estrellato [es] phát âm estrellato 0 bình chọn
07/06/2009 someter [es] phát âm someter 0 bình chọn
07/06/2009 trasladar [es] phát âm trasladar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 esclarecidamente [es] phát âm esclarecidamente 0 bình chọn
07/06/2009 bélico [es] phát âm bélico 0 bình chọn
07/06/2009 advenimiento [es] phát âm advenimiento 0 bình chọn
07/06/2009 definitivamente [es] phát âm definitivamente 0 bình chọn
07/06/2009 metafísico [es] phát âm metafísico 0 bình chọn
07/06/2009 matrícula [es] phát âm matrícula 0 bình chọn
07/06/2009 liderazgo [es] phát âm liderazgo 0 bình chọn
07/06/2009 prometedor [es] phát âm prometedor 0 bình chọn
07/06/2009 cofundador [es] phát âm cofundador 0 bình chọn
07/06/2009 intrépido [es] phát âm intrépido 0 bình chọn
07/06/2009 fusión [es] phát âm fusión 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 trepidante [es] phát âm trepidante 0 bình chọn
07/06/2009 empeñar [es] phát âm empeñar 0 bình chọn
07/06/2009 despedir [es] phát âm despedir 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 esquivar [es] phát âm esquivar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 prólogo [es] phát âm prólogo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ kaekum


Thống kê thành viên

Phát âm: 334 (52 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 58 bình chọn

Số lần xem trang: 23.778


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 912