Những từ đã phát âm của kaekum trong Forvo Trang 6.

Thành viên: kaekum Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2009 pradera [es] phát âm pradera bình chọn
07/06/2009 soltura [es] phát âm soltura bình chọn
07/06/2009 estruendo [es] phát âm estruendo bình chọn
07/06/2009 temporalmente [es] phát âm temporalmente bình chọn
07/06/2009 hemorragia [es] phát âm hemorragia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 camposanto [es] phát âm camposanto bình chọn
07/06/2009 mármol [es] phát âm mármol 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 sintonía [es] phát âm sintonía bình chọn
07/06/2009 repunte [es] phát âm repunte bình chọn
07/06/2009 mullido [es] phát âm mullido 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 condujo [es] phát âm condujo bình chọn
07/06/2009 incestuoso [es] phát âm incestuoso bình chọn
07/06/2009 estrellato [es] phát âm estrellato bình chọn
07/06/2009 someter [es] phát âm someter bình chọn
07/06/2009 trasladar [es] phát âm trasladar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 esclarecidamente [es] phát âm esclarecidamente bình chọn
07/06/2009 bélico [es] phát âm bélico bình chọn
07/06/2009 advenimiento [es] phát âm advenimiento bình chọn
07/06/2009 definitivamente [es] phát âm definitivamente bình chọn
07/06/2009 metafísico [es] phát âm metafísico bình chọn
07/06/2009 matrícula [es] phát âm matrícula bình chọn
07/06/2009 liderazgo [es] phát âm liderazgo bình chọn
07/06/2009 prometedor [es] phát âm prometedor bình chọn
07/06/2009 cofundador [es] phát âm cofundador bình chọn
07/06/2009 intrépido [es] phát âm intrépido bình chọn
07/06/2009 fusión [es] phát âm fusión bình chọn
07/06/2009 trepidante [es] phát âm trepidante bình chọn
07/06/2009 empeñar [es] phát âm empeñar bình chọn
07/06/2009 despedir [es] phát âm despedir bình chọn
07/06/2009 esquivar [es] phát âm esquivar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Tây Ban Nha

Liên hệ kaekum


Thống kê thành viên

Phát âm: 336 (44 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 48 bình chọn

Số lần xem trang: 16.207


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 732