Những từ đã phát âm của katts21 trong Forvo

Thành viên: katts21 Đăng ký phát âm của katts21

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/02/2009 oivaline [et] phát âm oivaline bình chọn
15/02/2009 kui [et] phát âm kui bình chọn
15/02/2009 ilus [et] phát âm ilus bình chọn
14/02/2009 Liisa [et] phát âm Liisa bình chọn
14/02/2009 Karel [et] phát âm Karel bình chọn
14/02/2009 Aliide [et] phát âm Aliide bình chọn
14/02/2009 Taali [et] phát âm Taali bình chọn
14/02/2009 Liisabet [et] phát âm Liisabet bình chọn
14/02/2009 Eva [et] phát âm Eva bình chọn
14/02/2009 Stiina [et] phát âm Stiina bình chọn
14/02/2009 Herman [et] phát âm Herman bình chọn
14/02/2009 Arno [et] phát âm Arno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2009 postkaart [et] phát âm postkaart bình chọn
14/02/2009 Oskar [et] phát âm Oskar bình chọn
14/02/2009 Hille [et] phát âm Hille bình chọn
14/02/2009 Liisu [et] phát âm Liisu bình chọn
14/02/2009 Toomas [et] phát âm Toomas bình chọn
14/02/2009 Eduard [et] phát âm Eduard bình chọn
14/02/2009 mari [et] phát âm mari bình chọn
14/02/2009 Anton [et] phát âm Anton bình chọn
14/02/2009 Marii [et] phát âm Marii bình chọn
14/02/2009 Jaanus [et] phát âm Jaanus bình chọn
14/02/2009 Helda [et] phát âm Helda bình chọn
14/02/2009 Evald [et] phát âm Evald bình chọn
14/02/2009 uno [et] phát âm uno bình chọn
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] phát âm Ma olen eestlane bình chọn
14/02/2009 aitäh [et] phát âm aitäh 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2009 malle [et] phát âm malle bình chọn
14/02/2009 Arnold [et] phát âm Arnold bình chọn
14/02/2009 Aino [et] phát âm Aino bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Estonia

Liên hệ katts21


Thống kê thành viên

Phát âm: 53 (3 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 9

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 10.140


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 5.772

Vị thứ theo phát âm: 3.490