Thành viên:

kattyy

Đăng ký phát âm của kattyy

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2011 маленек [ru] phát âm маленек 0 bình chọn
29/01/2011 спрятать [ru] phát âm спрятать 0 bình chọn
29/01/2011 манизм [ru] phát âm манизм 0 bình chọn
29/01/2011 algologie [fr] phát âm algologie 0 bình chọn
29/01/2011 sympathique [fr] phát âm sympathique 3 bình chọn
29/01/2011 bonjour [fr] phát âm bonjour 1 bình chọn
29/01/2011 François Pillon [fr] phát âm François Pillon 0 bình chọn
29/01/2011 Frédéric Chaubin [fr] phát âm Frédéric Chaubin 0 bình chọn
29/01/2011 héliocentrique [fr] phát âm héliocentrique 0 bình chọn
29/01/2011 géocentrisme [fr] phát âm géocentrisme 0 bình chọn
29/01/2011 géocentrique [fr] phát âm géocentrique 0 bình chọn
29/01/2011 локти [ru] phát âm локти 0 bình chọn
29/01/2011 строптивый [ru] phát âm строптивый 0 bình chọn