Những từ đã phát âm của kattyy trong Forvo

Thành viên: kattyy Đăng ký phát âm của kattyy

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/01/2011 маленек [ru] phát âm маленек 0 bình chọn
29/01/2011 спрятать [ru] phát âm спрятать 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/01/2011 манизм [ru] phát âm манизм 0 bình chọn
29/01/2011 algologie [fr] phát âm algologie 0 bình chọn
29/01/2011 sympathique [fr] phát âm sympathique 3 bình chọn
29/01/2011 bonjour [fr] phát âm bonjour 2 bình chọn
29/01/2011 François Pillon [fr] phát âm François Pillon 0 bình chọn
29/01/2011 Frédéric Chaubin [fr] phát âm Frédéric Chaubin 0 bình chọn
29/01/2011 héliocentrique [fr] phát âm héliocentrique 0 bình chọn
29/01/2011 géocentrisme [fr] phát âm géocentrisme 0 bình chọn
29/01/2011 géocentrique [fr] phát âm géocentrique 0 bình chọn
29/01/2011 локти [ru] phát âm локти 0 bình chọn
29/01/2011 строптивый [ru] phát âm строптивый 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ kattyy


Thống kê thành viên

Phát âm: 13 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 3 bình chọn

Số lần xem trang: 4.692


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: n/a