Thành viên:

kayumochi

Đăng ký phát âm của kayumochi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2009 traverse [en] phát âm traverse 0 bình chọn
13/05/2009 stigmata [en] phát âm stigmata 0 bình chọn
13/05/2009 spherical [en] phát âm spherical 0 bình chọn
13/05/2009 Sisyphean [en] phát âm Sisyphean 0 bình chọn
13/05/2009 sinecure [en] phát âm sinecure 0 bình chọn
09/05/2009 midwifery [en] phát âm midwifery 1 bình chọn
09/05/2009 miasma [en] phát âm miasma -1 bình chọn
09/05/2009 mercantile [en] phát âm mercantile 0 bình chọn
09/05/2009 modernity [en] phát âm modernity 0 bình chọn
09/05/2009 mineralogy [en] phát âm mineralogy 0 bình chọn
09/05/2009 gala [en] phát âm gala -1 bình chọn
09/05/2009 loath [en] phát âm loath 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 feral [en] phát âm feral 0 bình chọn
09/05/2009 Babel [en] phát âm Babel 0 bình chọn
09/05/2009 deluge [en] phát âm deluge 0 bình chọn
09/05/2009 flaccid [en] phát âm flaccid 3 bình chọn