Những từ đã phát âm của kayumochi trong Forvo

Thành viên: kayumochi Đăng ký phát âm của kayumochi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2009 traverse [en] phát âm traverse 0 bình chọn
13/05/2009 stigmata [en] phát âm stigmata 0 bình chọn
13/05/2009 spherical [en] phát âm spherical 0 bình chọn
13/05/2009 Sisyphean [en] phát âm Sisyphean 0 bình chọn
13/05/2009 sinecure [en] phát âm sinecure -1 bình chọn
09/05/2009 midwifery [en] phát âm midwifery 0 bình chọn
09/05/2009 miasma [en] phát âm miasma 0 bình chọn
09/05/2009 mercantile [en] phát âm mercantile 0 bình chọn
09/05/2009 modernity [en] phát âm modernity 0 bình chọn
09/05/2009 mineralogy [en] phát âm mineralogy 0 bình chọn
09/05/2009 gala [en] phát âm gala 0 bình chọn
09/05/2009 loath [en] phát âm loath 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 feral [en] phát âm feral 0 bình chọn
09/05/2009 Babel [en] phát âm Babel 0 bình chọn
09/05/2009 deluge [en] phát âm deluge 3 bình chọn
09/05/2009 flaccid [en] phát âm flaccid 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ kayumochi


Thống kê thành viên

Phát âm: 16 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 4 bình chọn

Số lần xem trang: 8.945


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 8.000

Vị thứ theo phát âm: 10.268