Những từ đã phát âm của kayumochi trong Forvo

Thành viên: kayumochi Đăng ký phát âm của kayumochi

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2009 traverse [en] phát âm traverse bình chọn
13/05/2009 stigmata [en] phát âm stigmata bình chọn
13/05/2009 spherical [en] phát âm spherical bình chọn
13/05/2009 Sisyphean [en] phát âm Sisyphean bình chọn
13/05/2009 sinecure [en] phát âm sinecure -1 bình chọn
09/05/2009 midwifery [en] phát âm midwifery bình chọn
09/05/2009 miasma [en] phát âm miasma bình chọn
09/05/2009 mercantile [en] phát âm mercantile bình chọn
09/05/2009 modernity [en] phát âm modernity bình chọn
09/05/2009 mineralogy [en] phát âm mineralogy bình chọn
09/05/2009 gala [en] phát âm gala 0 bình chọn
09/05/2009 loath [en] phát âm loath 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 feral [en] phát âm feral bình chọn
09/05/2009 Babel [en] phát âm Babel bình chọn
09/05/2009 dour [en] phát âm dour 0 bình chọn
09/05/2009 deluge [en] phát âm deluge 1 bình chọn
09/05/2009 flaccid [en] phát âm flaccid 1 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ kayumochi


Thống kê thành viên

Phát âm: 17 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 7

Bình chọn: 5 bình chọn

Số lần xem trang: 5.203


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.489

Vị thứ theo phát âm: 8.226