Những từ đã phát âm của kelidee trong Forvo

Thành viên: kelidee Đăng ký phát âm của kelidee

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/05/2010 connaissances [fr] phát âm connaissances 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/03/2010 subitement [fr] phát âm subitement 0 bình chọn
04/03/2010 mélancolie [fr] phát âm mélancolie 0 bình chọn
04/03/2010 Toulouse [fr] phát âm Toulouse 2 bình chọn
01/03/2010 saucisson [fr] phát âm saucisson 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2010 hamburger [fr] phát âm hamburger 2 bình chọn
01/03/2010 nonchalant [fr] phát âm nonchalant 1 bình chọn
01/03/2010 caca d’oie [fr] phát âm caca d’oie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2010 fenêtre [fr] phát âm fenêtre 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2010 Qui dois-je annoncer ? [fr] phát âm Qui dois-je annoncer ? 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2010 jeune fille au pair [fr] phát âm jeune fille au pair 0 bình chọn
01/03/2010 écran plat [fr] phát âm écran plat 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2010 pantalon [fr] phát âm pantalon -1 bình chọn
01/03/2010 cassoulets [fr] phát âm cassoulets 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ kelidee


Thống kê thành viên

Phát âm: 14 (6 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 9 bình chọn

Số lần xem trang: 8.590


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 11.063