Những từ đã phát âm của kent trong Forvo

Thành viên: kent Đăng ký phát âm của kent

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/09/2008 chillax [en] phát âm chillax 0 bình chọn
16/09/2008 pouet [fr] phát âm pouet 0 bình chọn
16/09/2008 où es-tu? [fr] phát âm où es-tu? 1 bình chọn
16/09/2008 Hey [fr] phát âm Hey 0 bình chọn
16/09/2008 bonjour [fr] phát âm bonjour 4 bình chọn
16/09/2008 s'il [fr] phát âm s'il 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 joie de vivre [fr] phát âm joie de vivre 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 Dimanche [fr] phát âm Dimanche 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 de rigueur [fr] phát âm de rigueur 0 bình chọn
16/09/2008 lieutenant colonel [fr] phát âm lieutenant colonel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 modéré [fr] phát âm modéré 0 bình chọn
16/09/2008 léger [fr] phát âm léger 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 longueur [fr] phát âm longueur 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 lentement [fr] phát âm lentement 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 vite [fr] phát âm vite 1 bình chọn
16/09/2008 Québec [fr] phát âm Québec 1 bình chọn
16/09/2008 giroux [fr] phát âm giroux 0 bình chọn
16/09/2008 Je vais t'aimer [fr] phát âm Je vais t'aimer 0 bình chọn
16/09/2008 roquefort [fr] phát âm roquefort 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 Geoffroi [fr] phát âm Geoffroi 0 bình chọn
16/09/2008 Lascaux [fr] phát âm Lascaux 0 bình chọn
16/09/2008 croisez [fr] phát âm croisez 0 bình chọn
16/09/2008 cailloux [fr] phát âm cailloux 0 bình chọn
16/09/2008 nadine [fr] phát âm nadine 0 bình chọn
16/09/2008 jumeau [fr] phát âm jumeau 0 bình chọn
16/09/2008 jeunesse [fr] phát âm jeunesse 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/09/2008 lacrosse [fr] phát âm lacrosse 0 bình chọn
16/09/2008 Pourbaix [fr] phát âm Pourbaix 0 bình chọn
16/09/2008 Figeac [fr] phát âm Figeac 0 bình chọn
16/09/2008 valery larbaud [fr] phát âm valery larbaud 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ kent


Thống kê thành viên

Phát âm: 35 (11 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 9

Bình chọn: 17 bình chọn

Số lần xem trang: 17.723


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.024

Vị thứ theo phát âm: 5.940