Những từ đã phát âm của kenthn trong Forvo

Thành viên: kenthn Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của kenthn

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/02/2014 Gültzauudden [sv] phát âm Gültzauudden bình chọn
28/12/2013 traska [sv] phát âm traska bình chọn
28/12/2013 hagla [sv] phát âm hagla bình chọn
28/12/2013 dugga [sv] phát âm dugga bình chọn
28/12/2013 bönhöra [sv] phát âm bönhöra bình chọn
28/12/2013 maffig [sv] phát âm maffig 1 bình chọn
28/12/2013 skandera [sv] phát âm skandera bình chọn
28/12/2013 reliabilitet [sv] phát âm reliabilitet bình chọn
28/12/2013 validitet [sv] phát âm validitet bình chọn
28/12/2013 lårbenshals [sv] phát âm lårbenshals bình chọn
28/12/2013 kåpa [sv] phát âm kåpa bình chọn
28/12/2013 däld [sv] phát âm däld bình chọn
28/12/2013 separatist [sv] phát âm separatist bình chọn
28/12/2013 statskupp [sv] phát âm statskupp bình chọn
28/12/2013 pingla [sv] phát âm pingla bình chọn
28/12/2013 Flik [sv] phát âm Flik bình chọn
28/12/2013 Spad [sv] phát âm Spad bình chọn
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] phát âm Kungliga Myntkabinettet bình chọn
10/12/2013 Birka (= stad under vikingatiden) [sv] phát âm Birka (= stad under vikingatiden) bình chọn
10/12/2013 bronsåldern [sv] phát âm bronsåldern bình chọn
10/12/2013 järnåldern [sv] phát âm järnåldern bình chọn
10/12/2013 tillförsiktig [sv] phát âm tillförsiktig bình chọn
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] phát âm tillförsiktlig bình chọn
10/12/2013 angora [sv] phát âm angora bình chọn
10/12/2013 Angostura [sv] phát âm Angostura bình chọn
10/12/2013 Anhang [sv] phát âm Anhang bình chọn
10/12/2013 anilin [sv] phát âm anilin bình chọn
10/12/2013 ankarbult [sv] phát âm ankarbult bình chọn
10/12/2013 anis [sv] phát âm anis bình chọn
10/12/2013 kista (= trälåda) [sv] phát âm kista (= trälåda) bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ kenthn


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.655 (25 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3.091

Bình chọn: 34 bình chọn

Số lần xem trang: 48.528


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 112

Vị thứ theo phát âm: 120