Những từ đã phát âm của kenthn trong Forvo

Thành viên: kenthn Biên tập viên Forvo Đăng ký phát âm của kenthn

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/02/2014 Gültzauudden [sv] phát âm Gültzauudden 0 bình chọn
28/12/2013 traska [sv] phát âm traska 0 bình chọn
28/12/2013 hagla [sv] phát âm hagla 0 bình chọn
28/12/2013 dugga [sv] phát âm dugga 1 bình chọn
28/12/2013 bönhöra [sv] phát âm bönhöra 0 bình chọn
28/12/2013 maffig [sv] phát âm maffig 1 bình chọn
28/12/2013 skandera [sv] phát âm skandera 0 bình chọn
28/12/2013 reliabilitet [sv] phát âm reliabilitet 0 bình chọn
28/12/2013 validitet [sv] phát âm validitet 0 bình chọn
28/12/2013 lårbenshals [sv] phát âm lårbenshals 0 bình chọn
28/12/2013 kåpa [sv] phát âm kåpa 0 bình chọn
28/12/2013 däld [sv] phát âm däld 0 bình chọn
28/12/2013 separatist [sv] phát âm separatist 0 bình chọn
28/12/2013 statskupp [sv] phát âm statskupp 0 bình chọn
28/12/2013 pingla [sv] phát âm pingla 0 bình chọn
28/12/2013 Flik [sv] phát âm Flik 1 bình chọn
28/12/2013 Spad [sv] phát âm Spad 0 bình chọn
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] phát âm Kungliga Myntkabinettet 0 bình chọn
10/12/2013 birka [sv] phát âm birka 0 bình chọn
10/12/2013 bronsåldern [sv] phát âm bronsåldern 0 bình chọn
10/12/2013 järnåldern [sv] phát âm järnåldern 0 bình chọn
10/12/2013 tillförsiktig [sv] phát âm tillförsiktig 0 bình chọn
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] phát âm tillförsiktlig 0 bình chọn
10/12/2013 angora [sv] phát âm angora 0 bình chọn
10/12/2013 angostura [sv] phát âm angostura 0 bình chọn
10/12/2013 Anhang [sv] phát âm Anhang 0 bình chọn
10/12/2013 anilin [sv] phát âm anilin 0 bình chọn
10/12/2013 ankarbult [sv] phát âm ankarbult 0 bình chọn
10/12/2013 anis [sv] phát âm anis 0 bình chọn
10/12/2013 kista (= trälåda) [sv] phát âm kista (= trälåda) 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ kenthn


Thống kê thành viên

Phát âm: 2.650 (45 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 3.108

Bình chọn: 62 bình chọn

Số lần xem trang: 93.087


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 132

Vị thứ theo phát âm: 148