Những từ đã phát âm của kevang trong Forvo

Thành viên: kevang Đăng ký phát âm của kevang

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/02/2012 Johann Christoph Pepusch [de] phát âm Johann Christoph Pepusch 0 bình chọn
07/02/2012 Abdominoskopie [de] phát âm Abdominoskopie 0 bình chọn
07/02/2012 Konnotat [de] phát âm Konnotat 0 bình chọn
07/02/2012 Bossierhammer [de] phát âm Bossierhammer 0 bình chọn
07/02/2012 Leupold [de] phát âm Leupold 0 bình chọn
07/02/2012 Drewsen Spezialpapiere [de] phát âm Drewsen Spezialpapiere 0 bình chọn
07/02/2012 Dendrogramm [de] phát âm Dendrogramm 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/07/2011 Bettfunktion [de] phát âm Bettfunktion 0 bình chọn
06/07/2011 rollbar [de] phát âm rollbar 0 bình chọn
06/07/2011 Drehelement [de] phát âm Drehelement 0 bình chọn
06/07/2011 Überhangmandat [de] phát âm Überhangmandat 0 bình chọn
06/07/2011 Wellenfeder [de] phát âm Wellenfeder 0 bình chọn
06/07/2011 Sexspielzeug [de] phát âm Sexspielzeug 0 bình chọn
06/07/2011 Verantwortungslosigkeit [de] phát âm Verantwortungslosigkeit 0 bình chọn
06/07/2011 Rückenverstellung [de] phát âm Rückenverstellung 0 bình chọn
06/07/2011 Kombielement [de] phát âm Kombielement 0 bình chọn
06/07/2011 abklappbar [de] phát âm abklappbar 0 bình chọn
06/07/2011 verlängerbar [de] phát âm verlängerbar 0 bình chọn
06/07/2011 Fußstütze [de] phát âm Fußstütze 0 bình chọn
06/07/2011 Materialmix [de] phát âm Materialmix 0 bình chọn
06/07/2011 Abholpreis [de] phát âm Abholpreis 0 bình chọn
06/07/2011 Textilleder [de] phát âm Textilleder 0 bình chọn
06/07/2011 Großwildjagd [de] phát âm Großwildjagd 0 bình chọn
06/07/2011 Geburtsfehler [de] phát âm Geburtsfehler 0 bình chọn
06/07/2011 Speckschlampe [de] phát âm Speckschlampe 0 bình chọn
06/07/2011 Lakonie [de] phát âm Lakonie 0 bình chọn
06/07/2011 Arzttochter [de] phát âm Arzttochter 0 bình chọn
06/07/2011 Armprothese [de] phát âm Armprothese 0 bình chọn
06/07/2011 alttestamentlich [de] phát âm alttestamentlich 0 bình chọn
06/07/2011 Kriegsnot [de] phát âm Kriegsnot 0 bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: không rõ

Liên hệ kevang


Thống kê thành viên

Phát âm: 121 (1 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 8

Bình chọn: 1 bình chọn

Số lần xem trang: 7.533


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 7.306

Vị thứ theo phát âm: 2.143