Những từ đã phát âm của kimmiexsweetie trong Forvo

Thành viên: kimmiexsweetie Đăng ký phát âm của kimmiexsweetie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2013 European [en] phát âm European 1 bình chọn
09/12/2012 Mischa Barton [en] phát âm Mischa Barton bình chọn
09/12/2012 paparazzo [it] phát âm paparazzo 1 bình chọn
09/12/2012 reality check [en] phát âm reality check bình chọn
09/12/2012 better safe than sorry [en] phát âm better safe than sorry bình chọn
09/12/2012 it takes two to tango [en] phát âm it takes two to tango bình chọn
09/12/2012 chillax [en] phát âm chillax bình chọn
09/12/2012 blood (person) [en] phát âm blood (person) bình chọn
09/12/2012 ridic [en] phát âm ridic bình chọn
09/12/2012 skanky hoes [en] phát âm skanky hoes bình chọn
09/12/2012 Thumbs down! [en] phát âm Thumbs down! bình chọn
09/12/2012 Keep it real! [en] phát âm Keep it real! 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/12/2012 all of a sudden [en] phát âm all of a sudden bình chọn
09/12/2012 Common Sense [en] phát âm Common Sense bình chọn
09/12/2012 no kidding [en] phát âm no kidding bình chọn
09/12/2012 apotheosis [en] phát âm apotheosis bình chọn
09/12/2012 assiduous [en] phát âm assiduous bình chọn
09/12/2012 armamentarium [en] phát âm armamentarium bình chọn
09/12/2012 axiomatic [en] phát âm axiomatic bình chọn
09/12/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -2 bình chọn
09/12/2012 pop culture [en] phát âm pop culture -1 bình chọn
09/12/2012 Pharrell Williams [en] phát âm Pharrell Williams bình chọn
09/12/2012 Uncle Albert [en] phát âm Uncle Albert bình chọn
09/12/2012 predicament [en] phát âm predicament bình chọn
09/12/2012 Esmeralda [en] phát âm Esmeralda bình chọn
09/12/2012 transivity [en] phát âm transivity bình chọn
09/12/2012 Hinchinbrook [en] phát âm Hinchinbrook bình chọn
09/12/2012 Xavier [en] phát âm Xavier -1 bình chọn
09/12/2012 epigenetic [en] phát âm epigenetic bình chọn
09/12/2012 ViVu [en] phát âm ViVu bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ kimmiexsweetie


Thống kê thành viên

Phát âm: 57 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 4.579


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 3.316