Những từ đã phát âm của kimmiexsweetie trong Forvo

Thành viên: kimmiexsweetie Đăng ký phát âm của kimmiexsweetie

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2013 European [en] phát âm European 2 bình chọn
09/12/2012 Mischa Barton [en] phát âm Mischa Barton 1 bình chọn
09/12/2012 paparazzo [it] phát âm paparazzo 1 bình chọn
09/12/2012 reality check [en] phát âm reality check 0 bình chọn
09/12/2012 chillax [en] phát âm chillax 0 bình chọn
09/12/2012 blood (person) [en] phát âm blood (person) 0 bình chọn
09/12/2012 ridic [en] phát âm ridic 0 bình chọn
09/12/2012 skanky hoes [en] phát âm skanky hoes 0 bình chọn
09/12/2012 Thumbs down! [en] phát âm Thumbs down! 0 bình chọn
09/12/2012 Keep it real! [en] phát âm Keep it real! 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/12/2012 Common Sense [en] phát âm Common Sense 0 bình chọn
09/12/2012 no kidding [en] phát âm no kidding 0 bình chọn
09/12/2012 apotheosis [en] phát âm apotheosis 0 bình chọn
09/12/2012 assiduous [en] phát âm assiduous 0 bình chọn
09/12/2012 armamentarium [en] phát âm armamentarium 0 bình chọn
09/12/2012 axiomatic [en] phát âm axiomatic 0 bình chọn
09/12/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism -2 bình chọn
09/12/2012 pop culture [en] phát âm pop culture -1 bình chọn
09/12/2012 Pharrell Williams [en] phát âm Pharrell Williams 0 bình chọn
09/12/2012 Uncle Albert [en] phát âm Uncle Albert 0 bình chọn
09/12/2012 predicament [en] phát âm predicament 0 bình chọn
09/12/2012 Esmeralda [en] phát âm Esmeralda 0 bình chọn
09/12/2012 transivity [en] phát âm transivity 0 bình chọn
09/12/2012 Hinchinbrook [en] phát âm Hinchinbrook 0 bình chọn
09/12/2012 epigenetic [en] phát âm epigenetic 0 bình chọn
09/12/2012 ViVu [en] phát âm ViVu 0 bình chọn
09/12/2012 Lazarsfeld [en] phát âm Lazarsfeld 0 bình chọn
09/12/2012 Durrie [en] phát âm Durrie 0 bình chọn
09/12/2012 Vicky Isley [en] phát âm Vicky Isley 0 bình chọn
09/12/2012 gigantesque [en] phát âm gigantesque 0 bình chọn

Thông tin thành viên

Giới tính: Nữ

Giọng/nước: Hoa Kỳ

Liên hệ kimmiexsweetie


Thống kê thành viên

Phát âm: 52 (4 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 13 bình chọn

Số lần xem trang: 7.951


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 4.263