Những từ đã phát âm của kiwifantast trong Forvo

Thành viên: kiwifantast Đăng ký phát âm của kiwifantast

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/06/2013 idrotten [sv] phát âm idrotten bình chọn
16/06/2013 hemlösheten [sv] phát âm hemlösheten bình chọn
16/06/2013 avgiftning [sv] phát âm avgiftning bình chọn
16/06/2013 sex [sv] phát âm sex bình chọn
16/06/2013 dilettant [sv] phát âm dilettant bình chọn
16/06/2013 Tore [sv] phát âm Tore bình chọn
16/06/2013 emeritus [sv] phát âm emeritus bình chọn
16/06/2013 artig [sv] phát âm artig bình chọn
16/06/2013 vektor [sv] phát âm vektor bình chọn
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] phát âm Andrejs Dunkels bình chọn
16/06/2013 självhjälp [sv] phát âm självhjälp bình chọn
16/06/2013 lönsamt [sv] phát âm lönsamt bình chọn
16/06/2013 smuggling [sv] phát âm smuggling bình chọn
16/06/2013 folkhälsan [sv] phát âm folkhälsan bình chọn
16/06/2013 föreningsnivå [sv] phát âm föreningsnivå bình chọn
16/06/2013 understrykas [sv] phát âm understrykas bình chọn
16/06/2013 idrottens [sv] phát âm idrottens bình chọn
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] phát âm fritidsverksamhet bình chọn
16/06/2013 sporter [sv] phát âm sporter bình chọn
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] phát âm idrottsevenemang bình chọn
16/06/2013 besöksnäringen [sv] phát âm besöksnäringen bình chọn
16/06/2013 skilsmässor [sv] phát âm skilsmässor bình chọn
16/06/2013 familjepolitiken [sv] phát âm familjepolitiken bình chọn
16/06/2013 familjepolitiska [sv] phát âm familjepolitiska bình chọn
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] phát âm föräldraansvaret bình chọn
16/06/2013 barnfamiljers [sv] phát âm barnfamiljers bình chọn
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] phát âm grundförutsättningen bình chọn
16/06/2013 standardlösning [sv] phát âm standardlösning bình chọn
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] phát âm jämställdhetsbonus bình chọn
16/06/2013 mammor [sv] phát âm mammor bình chọn
1 2 3 4 5 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: không rõ

Giọng/nước: Thụy Điển

Liên hệ kiwifantast


Thống kê thành viên

Phát âm: 129

Từ đã thêm: 0

Số lần xem trang: 2.696


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.673