Những từ đã phát âm của komma trong Forvo

Thành viên: komma Đăng ký phát âm của komma

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/02/2010 сомневаетесь [ru] phát âm сомневаетесь 0 bình chọn
19/02/2010 щедрости [ru] phát âm щедрости 0 bình chọn
19/02/2010 сочту [ru] phát âm сочту 0 bình chọn
19/02/2010 неограниченной [ru] phát âm неограниченной 0 bình chọn
19/02/2010 цифру [ru] phát âm цифру 0 bình chọn
19/02/2010 просим [ru] phát âm просим 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 жалованья [ru] phát âm жалованья 0 bình chọn
19/02/2010 указанного [ru] phát âm указанного 0 bình chọn
19/02/2010 каталогизации [ru] phát âm каталогизации 0 bình chọn
19/02/2010 приобретаем [ru] phát âm приобретаем 0 bình chọn
19/02/2010 движимом [ru] phát âm движимом 0 bình chọn
19/02/2010 комиссионных [ru] phát âm комиссионных 0 bình chọn
19/02/2010 заключении [ru] phát âm заключении 0 bình chọn
19/02/2010 требуемую [ru] phát âm требуемую 0 bình chọn
19/02/2010 распорядиться [ru] phát âm распорядиться 0 bình chọn
19/02/2010 колебания [ru] phát âm колебания 0 bình chọn
19/02/2010 существовала [ru] phát âm существовала 0 bình chọn
19/02/2010 ведете [ru] phát âm ведете 0 bình chọn
19/02/2010 ругательствами [ru] phát âm ругательствами 0 bình chọn
19/02/2010 согласии [ru] phát âm согласии 0 bình chọn
19/02/2010 рас [ru] phát âm рас 0 bình chọn
19/02/2010 вывела [ru] phát âm вывела 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 гнева [ru] phát âm гнева 0 bình chọn
19/02/2010 иных [ru] phát âm иных 0 bình chọn
19/02/2010 составляет [ru] phát âm составляет 0 bình chọn
19/02/2010 примеривался [ru] phát âm примеривался 0 bình chọn
19/02/2010 бокалов [ru] phát âm бокалов 0 bình chọn
19/02/2010 прыжка [ru] phát âm прыжка 0 bình chọn
19/02/2010 шею [ru] phát âm шею 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 песочно [ru] phát âm песочно 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ komma


Thống kê thành viên

Phát âm: 696 (40 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 10

Bình chọn: 40 bình chọn

Số lần xem trang: 18.647


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 6.368

Vị thứ theo phát âm: 441