Những từ đã phát âm của komma trong Forvo

Thành viên: komma Đăng ký phát âm của komma

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/02/2010 сомневаетесь [ru] phát âm сомневаетесь bình chọn
19/02/2010 щедрости [ru] phát âm щедрости bình chọn
19/02/2010 сочту [ru] phát âm сочту bình chọn
19/02/2010 неограниченной [ru] phát âm неограниченной bình chọn
19/02/2010 цифру [ru] phát âm цифру bình chọn
19/02/2010 просим [ru] phát âm просим 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 жалованья [ru] phát âm жалованья bình chọn
19/02/2010 указанного [ru] phát âm указанного bình chọn
19/02/2010 каталогизации [ru] phát âm каталогизации bình chọn
19/02/2010 приобретаем [ru] phát âm приобретаем bình chọn
19/02/2010 движимом [ru] phát âm движимом bình chọn
19/02/2010 комиссионных [ru] phát âm комиссионных bình chọn
19/02/2010 заключении [ru] phát âm заключении bình chọn
19/02/2010 требуемую [ru] phát âm требуемую bình chọn
19/02/2010 распорядиться [ru] phát âm распорядиться bình chọn
19/02/2010 колебания [ru] phát âm колебания bình chọn
19/02/2010 существовала [ru] phát âm существовала bình chọn
19/02/2010 ведете [ru] phát âm ведете bình chọn
19/02/2010 ругательствами [ru] phát âm ругательствами bình chọn
19/02/2010 согласии [ru] phát âm согласии bình chọn
19/02/2010 рас [ru] phát âm рас bình chọn
19/02/2010 вывела [ru] phát âm вывела 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 гнева [ru] phát âm гнева bình chọn
19/02/2010 иных [ru] phát âm иных bình chọn
19/02/2010 составляет [ru] phát âm составляет bình chọn
19/02/2010 примеривался [ru] phát âm примеривался bình chọn
19/02/2010 бокалов [ru] phát âm бокалов bình chọn
19/02/2010 прыжка [ru] phát âm прыжка bình chọn
19/02/2010 шею [ru] phát âm шею 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/02/2010 песочно [ru] phát âm песочно bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Nga

Liên hệ komma


Thống kê thành viên

Phát âm: 704 (32 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 11

Bình chọn: 32 bình chọn

Số lần xem trang: 12.365


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: 4.851

Vị thứ theo phát âm: 361