Những từ đã phát âm của krekiere trong Forvo

Thành viên: krekiere Đăng ký phát âm của krekiere

Xem thông tin và từ của thành viên.

Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/01/2010 sterno-cléido-mastoïdien [fr] phát âm sterno-cléido-mastoïdien 0 bình chọn
19/01/2010 jumeaux [fr] phát âm jumeaux 0 bình chọn
19/01/2010 crural [fr] phát âm crural 0 bình chọn
19/01/2010 scalène [fr] phát âm scalène 0 bình chọn
19/01/2010 masséter [fr] phát âm masséter 0 bình chọn
19/01/2010 digastrique [fr] phát âm digastrique 0 bình chọn
19/01/2010 Virginie [fr] phát âm Virginie 0 bình chọn
19/01/2010 anconé [fr] phát âm anconé 0 bình chọn
19/01/2010 carbonnieux [fr] phát âm carbonnieux 0 bình chọn
19/01/2010 pruneau [fr] phát âm pruneau 0 bình chọn
19/01/2010 Robert de la Fresnaye [fr] phát âm Robert de la Fresnaye 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 Vignon [fr] phát âm Vignon 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 abatage [fr] phát âm abatage 0 bình chọn
19/01/2010 strasbourgeoise [fr] phát âm strasbourgeoise 0 bình chọn
19/01/2010 abat-foin [fr] phát âm abat-foin 0 bình chọn
19/01/2010 dégénéré [fr] phát âm dégénéré 0 bình chọn
19/01/2010 abatée [fr] phát âm abatée 0 bình chọn
19/01/2010 abatellement [fr] phát âm abatellement 0 bình chọn
19/01/2010 abatture [fr] phát âm abatture 0 bình chọn
19/01/2010 prune [fr] phát âm prune 0 bình chọn
19/01/2010 Estelle Lezean [fr] phát âm Estelle Lezean 0 bình chọn
19/01/2010 égalité [fr] phát âm égalité 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 Thulium [fr] phát âm Thulium 0 bình chọn
19/01/2010 fluor [fr] phát âm fluor 0 bình chọn
19/01/2010 brome [fr] phát âm brome 0 bình chọn
19/01/2010 iode [fr] phát âm iode 0 bình chọn
19/01/2010 astate [fr] phát âm astate 0 bình chọn
19/01/2010 ununseptium [fr] phát âm ununseptium 0 bình chọn
19/01/2010 phosphore [fr] phát âm phosphore 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/01/2010 tellure [fr] phát âm tellure 0 bình chọn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Thông tin thành viên

Giới tính: Nam

Giọng/nước: Pháp

Liên hệ krekiere


Thống kê thành viên

Phát âm: 298 (7 Phát âm tốt nhất)

Từ đã thêm: 0

Bình chọn: 10 bình chọn

Số lần xem trang: 22.107


Xếp hạng hành viên

Vị thứ theo từ đã thêm: n/a

Vị thứ theo phát âm: 1.010